Construction Blueprint -hanke kehittää rakennusalan osaamista

Julkaistu:

Yhteiseurooppalainen Construction Blueprint -hanke etenee hyvin.  Vuonna 2019 alkanut EU:n NewSkills-agendan mukainen neljävuotinen rakennusalan hanke pyrkii vastaamaan osaavan työvoiman saatavuuteen ja osaamisen kehittämiseen liittyviin haasteisiin. Työtä on paljon, sillä alan osaamistarpeet kasvavat jatkuvasti muun muassa laatu- ja energiatehokkuus- sekä kestävän kehityksen vaatimusten myötä.   

Sataedu koordinoi Construction Blueprint -hanketta Suomessa. Suomalainen osaaminen on arvossaan Espanjan hallinnoimassa neljän miljoonan euron ja 24 eurooppalaisen toimijan hankkeessa. Työn tavoitteena on kehittää malli kouluttajien ja yritysten väliseen tiedonvaihtoon ja osaamistarpeiden ennakointiin sekä luoda tätä vuoropuhelua tukeva sähköinen työkalu.    

Osaamistarpeista kysely 1200 suomalaisyritykselle

Koronapandemia on vaikeuttanut hanketyötä laajasti Euroopassa, mutta nyt toiminta on taas hyvässä vauhdissa.  

– Rakennamme koulutusten järjestäjien ja yritysten vuoropuhelua parantavaa kanavaa, jotta tieto koulutustarpeista ja -tarjonnasta tavoittaisi nopeasti osapuolet. Etsimällä osaamisvajeita autamme omalla tutkimustyöllämme myös Opetushallituksen Osaamisen ennakointiforumin työtä, kertoo projektipäällikkö Jari Pentinmäki Sataedusta.  

Kouluttajilta edellytetään innovatiivisuutta monimuotoisten oppimismahdollisuuksien tarjoamiseksi työelämälle. Uuden teknologian tuoman nopean muutoksen vuoksi on erityisen tärkeää huolehtia ammatissa jo työskentelevien osaamisen päivittämisestä. Tarvittavan tiedon keräämiseksi Suomessa lähetetään kesän aikana kysely 1200 rakennusalan yritykselle. Vastaava kysely toteutetaan myös muissa hankkeen maissa.  

Lisää vetovoimasuutta laadusta ja osaamisesta

Sataedun tukena hankkeessa on vahva kansallinen asiantuntijaverkosto, jossa ovat mukana muun muassa alan yritysten edustajia, Rakennusliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Työturvallisuuskeskus.  

Yksi yhteistyökumppaneista Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO on jo pitkään ollut edelläkävijä muun muassa työelämälähtöisten rakennusalan verkkokoulutusten tuottamisessa. RATEKO:n rehtori Heidi Husari painottaakin hankkeessa tehtävän työn merkitystä nyt ja tulevaisuudessa.   

– Rakennusala on kansallisomaisuutemme ylläpidon ja kehittämisen keskiössä. Suhdanneherkällä alallamme riittää kehittämispotentiaalia epidemiasta toipumisessa, kiertotalouteen siirtymisessä ja digitalisaation täysimääräisessä hyödyntämisessä. Vetovoimaisuuden varmistamiseksi rakentamisen laadun jatkuva parantaminen ja työvoiman osaamisesta huolehtiminen vaativat toimenpiteitä. 

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö