Matkailualan perustutkinto

Matkailualan 2-vuotinen, käytännönläheinen koulutus sopii yo-tutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon jo suorittaneille.

Opiskelija perehtyy koulutuksessa monipuolisesti kansainväliseen matkailuelinkeinoon ja sen rakenteeseen, matkailualan asiakaspalveluun ja matkailupalvelujen toteuttamiseen. Valinnaisina opintoina on esimerkiksi matkailupalvelujen markkinointia, matkailupalvelujen tuotteistamista ja tapahtumamatkailua.

Alan työssäoppimispaikat ovat erilaisissa matkailupalveluyrityksissä Suomessa ja Euroopassa. Matkailualalla on hyötyä monipuolisesta kielitaidosta.

Matkailupalvelujen tuottajat työskentelevät matkailukeskuksissa hotelleissa, ohjelmapalveluyrityksissä ja maatilamatkailuyrityksissä. Kulttuuri-, kaupunki-, hyvinvointi- ja maaseutumatkailu ovat keskeisiä alan työympäristöjä.

Jatkuva haku

Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen tuottaja

Ulvila