Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomit työskentelevät elinkeinoelämän eri aloilla. Alan opintoja voi suunnata oman kiinnostuksen mukaan esimerkiksi asiakaspalvelu- ja myyntitehtäviin tai taloushallinto- ja toimistotehtäviin. Alan työnimikkeitä ovat muun muassa myyjä, myyntineuvottelija, palveluneuvoja, tuote-esittelijä, kirjanpitäjä ja toimistoassistentti.

Merkonomiopinnot tarjoavat mahdollisuuden joustavaan ja yksilölliseen opiskeluun. Koulutus harjaannuttaa taloushallinnon uusien ohjelmien käyttöön ja mahdollistaa erilaiset projektit muun muassa paikallisten yrittäjien kanssa. Nuori Yrittäjyys -toiminta tarjoaa nuorille opiskelijoille mahdollisuuden kokeilla turvallisesti yrittäjyyttä.

Merkonomin työpaikkoja ovat erilaiset kaupat, tilitoimistot, pankit, vakuutusyhtiöt tai eri alojen yritykset.

Kenelle

Koulutus sopii liiketalouden eri tehtävissä jo toimiville tai tehtäviin haluaville. Työssä tarvitaan innostusta, ongelmanratkaisutaitoa, luovuutta, huolellisuutta, luotettavuutta ja yrittäjämäistä otetta.

Opiskelu

Opinnot toteutetaan monimuotoisesti. Koulutus sisältää työssäoppimista, lähiopetusta oppilaitoksessa ja etäopiskelua. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jonka perusteella opiskelun kesto määräytyy. Koulutus kestää keskimäärin 1–3 vuotta

Koulutuksessa suoritetaan pakolliset tutkinnon osat

 • asiakaspalvelu
 • työyhteisössä toimiminen
 • tuloksellinen toiminta

Lisäksi opiskelijat valitsevat opintoja oman kiinnostuksensa mukaan

 • myynnistä
 • markkinoinnista
 • tapahtumatuotannosta
 • kirjanpidosta
 • tilinpäätöskirjauksista
 • palkanlaskennasta
 • laskutuksesta
 • yrittäjyydestä
 • henkilöstön tukipalveluista

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Rahoitus

Opetus on maksutonta. Elokuussa 2021 voimaan tulevan oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen alle 18-vuotiaat saavat maksutta myös tarvittavat työasut ja muut oppimateriaalit koulutusta varten. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.