Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä teknologiateollisuuden monipuolisissa tehtävissä teollisuuslaitoksissa, konepajoilla ja rakennustyömailla. Vientivetoinen teknologia-ala työllistää hyvin.

Kenelle

Koulutus sopii koneiden toiminnasta, robotiikasta ja 3D-mallintamisesta kiinnostuneille. Opinnoissa ja työssä tarvitaan huolellisuutta muun muassa kytkentäkaavioiden ja työpiirustusten lukemisessa sekä vastuullisuutta huolehtia työsuojelusta ja ympäristön suojelusta.

Opiskelu

Koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa tai yhteishaussa. Peruskoulun jälkeiset opinnot kestävät noin kolme vuotta. Aiempi osaaminen ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnossa on kaksi osaamisalaa.

Asennuksen ja automaation osaamisalalta valmistuvat

  • koneasentaja
  • koneautomaatioasentaja

Tuotantotekniikan osaamisalalta valmistuvat puolestaan

  • koneistaja
  • levyseppähitsaaja
  • muovi- ja kumituotevalmistaja

Muovi- ja kumituotevalmistajan osaaminen hankitaan pääosin työelämässä. Tämä edellyttää, että opiskelija hankkii itselleen koulutus- tai oppisopimuspaikan.

Tutustu tutkintorakenteeseen ePerusteissa

Rahoitus

Opetus on maksutonta. Elokuussa 2021 voimaan tulevan oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen alle 18-vuotiaat saavat maksutta myös tarvittavat työasut ja muut oppimateriaalit koulutusta. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella tai työttömyysetuudella.