Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto

Puhtaus- ja kiinteistöalan ammattitutkinto, toimitilahuollon osaamisala. (Tutkintonimikkeet: laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja (AT)
Opiskele laitoshuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi ja valmistu siivous- ja muiden palvelutehtävien asiantuntijaksi. Tutkinnon suorittanut hallitsee siivouksen työtehtävät itsenäisesti ja ammattimaisesti.

Koulutus on tarkoitettu puhdistuspalvelualasta kiinnostuneille sekä alalle soveltuville työttömille, työttömyysuhanalaisille hakijoille.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan työelämälähtöisesti, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Lisätiedot
KOULUTUS (150 OSP) SISÄLTÄÄ

Pakollinen tutkinnon osa/15 osp
* Asiakaslähtöinen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat 1/45 osp
* Laitoshuoltaja: Laitoshygieniapalvelut, 45 osp
* Toimitlahuoltaja (AT): Ylläpitosiivous, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2/90 osp
* Avustaminen ja huolenpito, 30 osp
* Erityiskohteiden siivouspalvelut, 30 osp
* Huonekasvien huoltaminen, 15 osp
* Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
* Laitoshuoltopalvelut, 30 osp
* Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut, 30 osp
* Perussiivouspalvelut, 30 osp
* Rakennussiivouspalvelut, 30 osp
* Tekstiilien huoltaminen, 30 osp
* Terveydenhuoltotilojen puhtauspalvelut, 30 osp
* Työhön opastaminen, 30 osp
* Työpaikkaohjaajana toimiminen, 30 osp
* Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut, 30 osp
* Ympäristönhuoltopalvelut, 30 osp

Koulutukseen haetaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi - Haussa oleva työvoimakoulutus. Koulutuksen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. Miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että kanssasi on tehty työllistämissuunnitelma TE-toimistossa, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja kouluttaja alkamisajan ja paikan.

LISÄTIETOJA
Työvoimakoulutusetuudet:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa arkisin
Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702, koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:
Sataedu, Johanna Kienokoski-Saarela, p. 040 199 4951
johanna.kienokoski-saarela@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
Satakunnan TE-toimisto, Pasi Suonpää, p. 0295 045 173
pasi.suonpaa@te-toimisto.fi

Oppilasvalinta:

Esivalinta 20.8.2019. Kutsu haastatteluunn lähetetään postitse 20.8.2019
Haastattelu + valinta 28.8.2019

Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti
www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Työvoimakoulutus

Alkamisajankohta: 9.9.2019
Paikkakunta: Kokemäki
Hae koulutukseen