WIN4SMEs

  • Alkaa: 15.03.2024
  • Loppuu: 15.02.2028
  • Rahoitus: Erasmus+ KA3

​WIN4SMEs will bring together vocational schools to increase the level of Workplace Innovation in edu. This unique approach focuses on the organization’s very structure, encompassing vital aspects such as human resource management, employee engagement, process streamlining, decision-making strategies, and effective handling of customer and supplier relations. Additionally, WPI promotes a conducive work environment that forms a nexus between work organization and work life, seamlessly intertwining human, organizational, and technological dimensions.In the European Union, Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) form an impressive 99% of all businesses, contributing to roughly 70% of all jobs. This sector holds immense growth potential; however, it’s challenged by the need to navigate complex transformation processes and confront considerable barriers in a rapidly evolving landscape.An escalating shortage of skilled workers and entrepreneurs is identified as a significant impediment to SMEs’ growth. This hurdle could be overcome by focusing on talent attraction and retention, achieved by creating a workspace that encourages creativity, promotes health, and stimulates innovation. Strategic measures in human resource management, organizational development, and education become essential in this regard.Despite the concept of Workplace Innovation not being new, it remains an area rich with untapped productivity opportunities. However, the focus of many SMEs still predominantly lies on technological innovations. Recognizing the potential of Workplace Innovation could shift this perspective, unlocking latent productivity and propelling SMEs towards future success.

Tavoitteet

WIN4SMEs pyrkii luomaan Euroopan laajuisen integroidun oppimisverkoston, jonka avulla voidaan nostaa työpaikkainnovaatioiden tasoa. WIN4SMEs yhdistää ammatillisen koulutuksen tarjoajat, korkeakoulut ja pk-yritysten järjestöt, jotka perustavat yhteisöllisiä ammatillisen huippuosaamisen keskuksia (CoVEs) seitsemässä maassa. Leader Partnerina toimii Hanse Parlamet (Saksa). Korkeakoulut tuovat mukanaan huippututkimusta ja edistyksellisiä menetelmiä, ammatilliset oppilaitokset tarjoavat käytännön taitoja ja konkreettisia näkemyksiä, ja yritysten tukijärjestöt tarjoavat strategista ohjausta ja toiminnallista osaamista.

Tulokset

Mukana on yhteensä 20 kumppania yhdeksästä maasta ja 70 siihen liittyvää organisaatiota. www.WIN4SMEs.eu
Seitsemässä CoVe:ssa kehitetään, testataan, arvioidaan ja otetaan pysyvästi käyttöön työkaluja ja koulutusohjelmia työpaikkainnovaatioon ja yrittäjyyteen liittyen (esim. moderni HR-hallinto, VET-ohjaus, innovaatiotuki pk-yrityksille) kolmella koulutustasolla (EQF-tasot 3-6).
Kaikki hankkeen tulokset, mukaan lukien toteutusneuvot, siirretään 70 liitetylle kumppanille.

Lisätietoja hankkeesta

Marko Kemppinen

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö