Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Aurinkosähköjärjestelmien asennusten riskikartoitus (AURISKI)

Alkaa: 01.01.2024
Loppuu: 31.03.2025

Aurinkosähköjärjestelmien asennusten riskikartoitus (AURISKI) -hankkeen tarkoituksena on tarkastella kohtuullista määrää (tavoite 60 kpl) uudehkoja aurinkosähköjärjestelmiä ja niiden dokumentointia ja arvioida toteutusten laatua ja sähköturvallisuutta. Lisäksi hankkeen tarkoitus on edistää toisen asteen ja korkea-asteen sähköalan opiskelijoiden yhteistyötä ja lisätä opiskelijoiden ymmärrystä alan eri toimijoiden vastuista ja työtehtävistä. Hankekonsortion muodostavat SAMK (koord.), TAMK, Sataedu ja Tredu. Hankkeen rahoittajina toimivat Palosuojelurahasto ja STEK.Konkreettisin tulos hankkeesta on urakoitsijoille laadittava ohjeistus, jonka avulla parannetaan uusien aurinkosähköjärjestelmien asennusten sähkö-, palo- ja käyttöturvallisuutta sekä säädösten ja velvoittavien standardien mukaisuutta. Hankkeen uutuusarvo on aurinkosähköjärjestelmien riskikartoituksessa, järjestelmien vaatimustenmukaisuuksien selvittämisessä ja uudenlaisessa yhteistyömallissa oppilaitosten ja eri koulutusasteiden opiskelijoiden välillä. Hankkeessa otetaan huomioon myös paikalliselle omatuotannolle asetettuja uusia vaatimuksia liittyen kokonaisenergiatehokkuuteen, mitoitukseen, asentamiseen, käyttöönottoon sekä ohjaamiseen (Ympäristöministeriön asetus 718/2020).

Lisätietoja hankkeesta


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen