Yhteistyöllä vaikuttaviin tuloksiin oppilaitoksessa ja työpaikoilla – Essi Ratian työvaihtokokemuksia

Julkaistu:


Kuntaliiton hyvinvointi ja sivistys -yksikön asiantuntija Essi Ratia on Sataedussa työvaihdossa huhtikuun ajan. Tässä hänen kokemuksiaan vaihtoajan puolivälin jälkeen.

Näillä Sataedun ajalla keräämilläni esimerkeillä on kovasti käyttöä, kun me Kuntaliitossa teemme työtä valtakunnallisessa koulutus- ja työllisyyspolitiikassa ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että ammatillisen koulutuksen järjestäjille on suotuisat puitteet toteuttaa omia tehtäviään.
Essi Ratia, Kuntaliitto
Essi Ratia

Olen työvaihdossani päässyt tutustumaan Sataedun toimintaan, työtapoihin ja eri koulutusaloihin. Yli puolet työvaihtoajastani on jo takana, joten voisi olla sopiva kohta kirjata joitakin tähänastisia kokemuksiani ja havaintojani.

Työvaihtoni alkoi vauhdikkaasti, kun huhtikuun ensimmäisten päivien aikana pääsin osallistumaan kansainvälisen ryhmän vierailuun sekä ulkoiseen auditointiin. Etenkin mahdollisuus seurata auditointia antoi kattavaa kuvaa siitä, minkälaisena Sataedussa koetaan ammatillisen koulutuksen toimintaympäristö ja miltä tarkastukseen valitut painopisteet eli opiskeluvuodet sekä opiskelija- ja työelämäpalautteet näyttäytyivät.

Tyytyväisyyttä tiimimalliin johtamisen tapana

Sataedun koulutusaloilla kuin myös hallinnossa vaikutetaan olevan verrattain tyytyväisiä tiimimalliin työn organisoinnissa ja lähijohtamisen mallina. Malli näyttää antavan enemmän vapautta ja vastuuta eri koulutusalojen ja hallinnon sisäisille tiimeille muovata työtä parhaaksi katsomallaan tavalla. Yhtäaikaisesti on kuitenkin huolehdittu rakenteista ja välineistä, kuten koulutusalojen luotsiopettajat ja pedagoginen käsikirja, joilla koko organisaation tavoitteet ja linjaukset ovat yhteisiä ja jaettuja.

Tiimimallin käyttöönoton vaikutukset myös pidemmällä aikavälillä kiinnostavat. Henkilöstön kokemukset omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa työntekoon ja työtapoihin lisäävät omistajuutta työhön, ja tämä puolestaan voi vahvistaa heidän motivaatiotaan ja sitoutumistaan. Vaikutusmahdollisuudet työnteon tapoihin ja johtamismallit ovat myös nykyajan rekrytointivaltteja.

Yhteisöllisyydellä vähennetään yksinäisyyttä

Sataedun opiskelijapalveluiden keräämästä tiedosta huolestuttavana mieleeni jäi opiskelijoiden yksinäisyyden tunteen kasvu. Vastaavia havaintoja on tullut myös valtakunnallisesti useista oppilaitoksista. Lisäksi opiskelijoiden kokemus henkisestä hyvinvoinnista on laskenut. Koronapandemia sekä siitä johtuneet rajoitustoimet, kuten laajamittaiseen etäopetukseen siirtyminen ja kontaktien minimointi, jättävät syvän jäljen, vaikka yhteiskunta onkin jo pitkälti avautunut. 

Valtakunnan tason toimissa ja politiikassa tulee myös huolehtia tuesta ja hyvien käytänteiden jaosta koulutuksen järjestäjille, jotta sosiaalista kestävyyttä ja yhteisöllisyyttä voidaan etenkin pandemian jälkeisenä aikana oppilaitoksissa vahvistaa.

Yksinäisyyden ehkäisyssä voi jokainen tehdä osansa huomioimalla muita osana oppilaitosyhteisöä. Tarvetta on myös opiskelijapalveluiden lisätoimille, jolla tuetaan niin yksilöllistä kuin yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. Oli hienoa osallistua Kokemäen toimipaikan henkilöstöinfoon kuun alussa, kun Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä pestinsä aloittanut psykiatrinen sairaanhoitaja esittäytyi ja kertoi, miten hän tarjoaa myös Sataedun opiskelijoille matalan kynnyksen keskusteluapua.

Myös luontaisissa oppimisympäristöissä, luokkahuoneissa ja työpaikoilla, kuulumisten kysely on olennainen tapa lisätä tunnetta, että jokainen huomioidaan.

Tehtävänä alueen osaaja- ja osaamistarpeisiin vastaaminen

Alueelliset olosuhteet ja paikalliset toimintatavat ovat vahvasti esillä niin rivien välistä tulkittuina kuin myös suoraan todettuna, kun olen päässyt liikkumaan Sataedun eri toimipaikoilla, koulutusaloilla sekä työssäoppimispaikoilla yrityksissä.

Alueen osaaja- ja osaamistarpeisiin vastaaminen kuuluu ammatillisen koulutuksen ydintehtäviin. Tämän toteuttamiseksi koulutuksen järjestämisen ja toimintatapojen tulee kyetä reagoimaan ja olemaan notkea löytäessä tapoja, joilla yhteistuumin yritysten ja työelämän kanssa vahvistetaan osaamista, työllisyyttä, elinvoimaa ja taloutta alueella.

Esimerkiksi Sataedun Kankaanpään toimipaikan palvelualan opinnoissa on luotu työssäoppimisen malli, jossa opiskelijat ovat oppimassa työpaikoilla kerran viikossa perjantaisin pidemmän jakson ajan, sen sijaan että työpaikalla tapahtuva oppiminen olisi toteutettu viikon tai yli kestävissä jaksoissa. Malli on luotu paikallisten yritysten toiveesta ja näin varmistettu myös riittävä tarjonta työssäoppimispaikoista.

Näillä Sataedun ajalla keräämilläni esimerkeillä on kovasti käyttöä, kun me Kuntaliitossa teemme työtä valtakunnallisessa koulutus- ja työllisyyspolitiikassa ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että ammatillisen koulutuksen järjestäjille on suotuisat puitteet toteuttaa omia tehtäviään. Jo tähänastinen kokemukseni on vahvistanut näkemystä, että toimijoilla tulee olla riittävät mahdollisuudet luoda paikallisesti sopivia koulutusmalleja sekä työelämä- ja yritysyhteistyötä.

Lopuksi vielä kiitokset jo tässä vaiheessa kaikille sataedulaisille lämpimästä vastaanotosta!

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö