Elinvoimaa ammatillisesta koulutuksesta  –koulutusjohtajan blogi

Julkaistu:

Ammatillisessa koulutuksessa elinvoima-käsitteeseen konkretisoituvat keskeiset toiminta-alueen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia edistävät ydintoiminnot. Meidän kaikkien hyvinvointimme kannalta on keskeistä, että yritykset luottavat Satakunnan kykyyn toimia aktiivisesti ja kantaa vastuuta eri osa-alueista. Näin alue on jatkossakin kilpailukykyinen merkittävien investointien sijoittumiskilpailussa. Siten myös työllisyys, veroeurot ja niiden myötä kattavien hyvinvointipalveluiden ja muiden palveluiden tarjonta turvataan edelleen.

koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halonen

Satakunnan elinvoimaisuutta edistetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erilaisissa verkostoissa. Sataedun rooli niissä on pitää ammatillisen koulutuksen lippua korkealla. Se ei voi perustua tyhjiin lupauksiin ja mahtipontisiin markkinapuheisiin, vaan asiantuntemukseen, verkostoyhteistyöhön ja kokemuksista oppimiseen. Meillä pitää olla uskallusta tehdä uusia avauksia ja rakentaa yhteistyössä toimivia ratkaisumalleja kumppanien osaamista kunnioittaen.

Satakunta on kansainvälisyysosaamiseen nojaava vahva vientimaakunta. Sataedun tahtotila on edistää Satakunnan elinvoimaisuutta. Laaja ja pitkäaikainen kansainvälisyystyömme antaa uskallusta tarttua nykyistä syvemmin yritysten toiveisiin ja odotuksiin. Keräämme elinvoimapalveluihimme ne toiminnot, jotka laajan tutkintokoulutuksen ohella mahdollistavat yrityksille investoinnit henkilöstönsä osaamiseen ja liiketoimintansa kehittämiseen.

Elinkeinopalveluidemme ytimessä ovat työperusteisen maahanmuuton koulutuspalvelut, osaajatuontipalvelut sekä maassa jo olevan maahanmuuttajataustaisen väestön osaamisen hyödyntäminen ja lisääminen.

Maakunnan väestöennuste ja osaavan työvoiman saamisen haaste asettavat tavoitteet maahanmuuttajakoulutuksillemme. Elinkeinopalveluidemme ytimessä ovat työperusteisen maahanmuuton koulutuspalvelut, osaajatuontipalvelut sekä maassa jo olevan maahanmuuttajataustaisen väestön osaamisen hyödyntäminen ja lisääminen.

Uskomme kykyymme ja meihin kohdistettuihin odotuksiin positiivisen rakennemuutoksen paineissa. Mittavat vihreän siirtymän investoinnit ja niiden myötä kasvava ammattiosaajien tarve edellyttää meiltä joustavuutta rakentaa yhdessä työnantajien kanssa juuri niiden tarpeisiin suunniteltuja koulutuksia ja palveluita.

Sataedun palvelulupausverkosto kokoontui jokin aika sitten. Strategisten kumppaniemme antaman palautteen mukaan on erityisen arvokasta, että koulutuksen järjestäjä osaa ajatella asioita heidän näkökulmastaan. Esimerkiksi pienillä pakollisten koulutussisältöjen viilauksilla voimme tarjota työnantajaa palvelevaa osaamislisää meiltä valmistuville ja näin nopeuttaa heidän työllistymistään. Tämäkin tietysti edellyttää, että opintoalalla tunnetaan tarkkaan työpaikkojen vaatimukset ja alojen tarpeet.

Meillä on oltava monenlaista osaamista ja valmiutta rakentaa toimintamalleja yksilön, työnantajien ja koko alueemme näkökulmista. Samoin meillä on oltava osaamista edistää erilaisilla valmiuksilla ja tavoitteilla opiskelevien opintoja.  

Työ- ja elinkeinoministeriö vieraili Porissa tammikuun lopulla. Vierailulla korostui sen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteinen näkemys ja tahtotila osaavan työvoiman saamisen turvaamisesta. Erityistä huomiota sai Kankaanpäässä tehty verkostoyhteistyö, jonka tuloksena yli sata ukrainalaista työllistyi lyhyessä ajassa. Sataedun koulutukset ja yritysyhteistyö osaltaan mahdollistivat tämän. Ministeriöt jakavat yhteisen näkemyksensä siitä, että työllistymiseen johtavat toimet ovat ammatillisen oppilaitoksen keskeinen tehtävä. Toin omassa puheenvuorossani esiin tehtävään liittyvät haasteet niissä tilanteissa, joissa opiskelijoilla on nopean työllistymisen tavoitteen sijaan isoja oppimisen ja motivoitumisen ongelmia sekä tulevaisuuden näköalattomuutta. Meillä on oltava monenlaista osaamista ja valmiutta rakentaa toimintamalleja yksilön, työnantajien ja koko alueemme näkökulmista. Samoin meillä on oltava osaamista edistää erilaisilla valmiuksilla ja tavoitteilla opiskelevien opintoja.  

Meidän kaikkien osaamista tarvitaan tässä työssä. Yksikään ihminen tai toiminto ei ole toisia merkityksellisempi kokonaisuuden onnistumisen kannalta.

Kirsi-Marjo Halonen

Kirjoittaja on Sataedun elinvoimapalveluista vastaava koulutusjohtaja ja Sataedu Oy:n toimitusjohtaja.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö