Siirry sisältöön

Suunhoidon osaamisala

Suunhoidon osaamisalaan eli hammashoitajaopintoihin valitaan 12 uutta opiskelijaa.
• 10 opiskelupaikkaa on varattu aiemmin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneille
• 2 opiskelupaikkaa on varattu Sataedun omille lähihoitajaopiskelijoille

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Suunhoidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai Sataedun omilla opiskelijoilla pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Tuo hakemuksessa selkeästi esille:
• aiempi koulutuksesi ja opintomenestyksesi (hakukelpoisuus + muut koulutukset, laita todistukset liitteeksi)
• työkokemuksesi ja siihen liittyvät työtehtäväsi (hammashoitajan työtehtävät, muu sosiaali- ja terveysalan työkokemus, muun alan työkokemus, laita todistukset liitteeksi)
• miksi olet hakeutumassa suunhoidon osaamisalaan, mikä sinua motivoi alalle hakeutumisessa
• että olet tutustunut hammashoitajan työtehtäviin ja koulutuksen sisältöihin
• että olet miettinyt koulutuksen toteutumista oman elämäntilanteen näkökulmasta (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)

Opiskelijavalintaprosessi on kaksivaiheinen.
Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastatteluun valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin aiemmasta koulutuksesta, opintomenestyksestä ja työkokemuksesta.
Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi haastattelukutsun varalta.
Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella (haastatteluun ei voi osallistua puhelimitse).
Haastattelupäivät ovat 17.11. ja 23.11.2022.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta seuraavilla valintaperusteilla:
• Oppimisvalmiudet: aiempi koulutus ja opiskelumenestys
• Motivaatio
• Aiemmin hankittu osaaminen
• Soveltuvuus alalle
• Opiskelumahdollisuudet

Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja sora-lainsäädännöstä ja niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Koulutus alkaa tammikuussa 2023.
Opetus toteutetaan Ulvilassa monimuoto-opintoina, lähiopetusta noin 1-2 kertaa viikossa. Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.
Opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, itsenäistä työskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä.
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Suunhoidon osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Suunhoitotyössä toimiminen, 40 osp.
- Suun terveyden edistämisessä toimiminen, 35 osp.

HAMMASHOITAJAN TYÖ
Hammashoitaja työskentelee eri ikäisten asiakkaiden kanssa erilaissa toimintaympäristöissä. Työn tavoitteena on hammashoidon, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ammattinimikkeet ovat lähihoitaja tai hammashoitaja.

Suun ja hampaiden hoidossa lähihoitaja osallistuu suun alueen sairauksien tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin (paikkaus, juurihoito, hampaanpoisto, iensairauksien hoito, oikomishoito, suukirurgia, protetiikka ja purentafysiologia).

Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä.

Hammashoitajan työ on huolehtia hoitoympäristön toimintavalmiudesta ennen ja jälkeen hoidon: valmistella instrumentit, aineet, laitteet ja ympäristö hoitoa varten. Lisäksi hoitaja huolehtii instrumenttien ja välineiden huollosta, puhdistuksesta ja desinfioinnista. Hoitaja osaa tehdä työn aseptisten periaatteiden mukaisesti.

Hammashoitaja osaa arvioida eri ikäisten asiakkaiden ja potilaiden suun terveydentilaa. Hän osaa myös ohjata asiakkaita suun terveyden edistämisessä.
Hoitaja vastaa omalta osaltaan potilasturvallisuudesta; tarkkailee potilaan vointia hoitotapahtuman aikana ja jälkeen ja antaa kotihoito-ohjeet. Hoitaja voi tehdä myös itsenäisesti joitakin ehkäiseviä suun- ja hampaiden hoitoon
kuuluvia toimenpiteitä kuten pinnoituksia ja fluorikäsittelyjä.
Hammashoitajan työtehtäviin kuuluu usein myös muun muassa ajanvaraus, potilastietojen kirjaaminen, asiakasrekisterin ylläpito, laskutus, materiaalien tilaukset, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin sekä röntgenkuvien kehittäminen ja arkistointi.

Työ edellyttää tekijältään ammattitaidon lisäksi vuorovaikutustaitoja, palveluasennetta, järjestely- ja ennakointikykyä, tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, rutiinien sietoa, stressinsietokykyä, huolellisuutta sekä kätevyyttä.
Työssä tulee hallita lukuisten instrumenttien lisäksi paikka-aineet, puudutusaineet sekä oman alan lääkehoito. Koulutuksessa saa tietoa pään anatomiasta ja fysiologiasta, purentafysiologiasta, hampaiden statuksesta, instrumenteista ja materiaaleista, toimintaympäristön valmiudesta sekä lääkeaineista.
Koulutuksessa perehdytään myös aseptiseen työskentelyyn, perus- ja erikoishammashoitoon ja terveyden edistämiseen sekä potilas- ja työturvallisuuteen.

HAMMASHOITAJAN TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖ
Hammashoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi terveyskeskusten hammashoitolat, hammaslääkäriasemat, sairaalat, laitokset ja hammastarvikeliikkeet.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 9.1.2023
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä