Välinehuoltoalan perustutkinto

Koulutukseen valitaan 10-12 välinehuoltajan työstä kiinnostunutta ja sosiaali- ja terveysalalle soveltuvaa henkilöä.
Huomioithan, että välinehuoltoalan koulutus on haussa myös työvoimakoulutuksena.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Info koulutuksesta järjestetään 26.2.2020 klo 13.00, Satakunnan TE-toimisto, Pori, Teljänkatu 5, 4 krs, Isopaja.
Paikalla työnantaja ja kouluttaja.

Haku koulutukseen päättyy 3.3.2020
Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ennen koulutukseen hakeutumista:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/oph-5-2018_sora_maarays_muutoksineen.pdf

Hakuajan päättymisen jälkeen kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeisiin. Soveltuvuuskokeet järjestetään 23.3.2020 Sataedu Ulvilan toimipaikassa klo: 9.00 alkaen. Kutsu soveltuvuuskokeisiin lähetetään sähköpostilla, joten muistathan tarkkailla myös Roskaposti -kansiota.

Soveltuvuuskokeiden tulosten perusteella osa hakijoista kutsutaan haastatteluun Satakunnan keskussairaalaan 6.4, 7.4. tai 8.4.2020.

Lopullinen valinta tehdään 8.4.2020 ja tiedot valinnasta lähetetään hakijoille viimeistään 9.4.2020 kirjeitse.

TUTKINNON RAKENNE
Pakolliset tutkinnon osat 120 osp
- Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä, 20 osp
- Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi, 30 osp
- Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen, 25 osp
- Välineiden sterilointi, 25 osp
- Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä, 20 osp
Valinnaiset ammatilliset tutkinnon osat - valitaan 25 osp opintojen aikana
Kaikille aloille yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp
- Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp
- Valinnaiset osaamistavoitteet, 9 osp

Koulutus sisältää teoriaopetusta, työpaikalla tapahtuvaa osaamisen hankintaa ja verkko-opiskelua. Tutkinto on valmis, kun pakolliset ja valinnaiset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

VÄLIHUOLTAJAN TYÖ
Välinehuoltaja huolehtii, että potilaan tutkimuksessa ja hoidossa tarvittavat välineet on huollettu asianmukaisesti ja ne täyttävät kunnolle, puhtaudelle, aseptiikalle ja laadulle asetetut vaatimukset.

Tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot välinehuoltajan tehtäviin. Välinehuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää. Se tuottaa organisaation ydinprosesseille välttämättömät tukipalvelut. Toiminta on vastuulllista, tartuntojen leviämistä ehkäisevää työtä.

Välinehuoltajalla tulee olla hyvät tietotekniset valmiudet sekä tehtävissä tarvittava hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä hyvä suomen kielen taito. Koulutukseen valituilla tulee olla mahdollisuus tehdä kolmivuorotyötä.

Välinehuoltaja tuntee välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön (välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen). Koulutuksessa käydään läpi aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin. Koulutuksessa tutustutaan huollettavien työvälineiden nimiin, ominaisuuksiin, erityismerkintöihin sekä huoltotapoihin. Perustutkinnon suorittanut osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.

Välinehuoltaja osaa noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja.

Koulutuksen suorittanut tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

TYÖSKENTELY-YMPÄRISTÖ
Välinehuoltaja voi työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, laboratorioissa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhuollon yksiköissä. Hän voi toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.

Välinehuoltaja voi työskennellä myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuollossa. Toimintaympäristöt voivat olla teknologialtaan erilaisia. Välineiden huoltotoiminta on joko keskitetty alueellisiin, pitkälle automatisoituihin välinehuoltokeskuksiin tai pienempiin välinehuoltokeskuksiin.

LISÄTIETOJA KOULUTUKSESTA JA HAKEMISESTA
Lisätietoja: Opinto-ohjaaja Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi, puh. 040 199 4154 tai opettaja Heidi Kiuru, heidi.kiuru@sataedu.fi puh. 040 1994188

Alkamisajankohta: 20.4.2020
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä