Välinehuoltoalan perustutkinto

Haku koulutukseen 7.2.2020 asti. Koulutus alkaa maalis-/huhtikuussa 2020.

Hakijat kutsutaan hakuajan päätyttyä soveltuvuuskokeeseen. Kutsu soveltuvuuskokeeseen sekä päivän ohjeistus lähetetään hakijalle mahdolisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito.

Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista: Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä, Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi, Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen, Välineiden sterilointi sekä Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä. Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan valinnainen tutkinnon osa Välinehuolto suun terveydenhuollossa ja Yhteiset tutkinnon osat.

Koulutus sisältää myös alan eri työpaikoilla tapahtuvaa oppimista. Tutkinto suoritetaan osallistumalla näyttöihin.

Välinehuoltajan perustutkinnon suorittanut tuntee välinehuollon kokonaisuuden ja ymmärtää sen merkityksen ja vaatimukset, ymmärtää oman osuutensa välineistön huolto- ja tuotantoprosessin laadissa ja palvelun tuottamisessa ja tuntee palveluidean ja hallitsee palvelutilanteet sekä toimii asiakaskeskeisesti.

Välinehuoltaja työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla ja suun terveydenhuollon yksiköissä.

Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen