Välinehuoltoalan perustutkinto

Tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot välinehuoltajan tehtäviin.

Välinehuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää. Se tuottaa organisaation ydinprosesseille välttämättömät tukipalvelut. Toiminta on vastuullista, tartuntojen leviämistä ehkäisevää työtä.

Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja käyttötarkoituksen mukaisia välineitä potilaan hoitoa ja tutkimusta varten. Välinehuoltaja huolehtii, että potilaan tutkimuksessa ja hoidossa tarvittavat välineet on huollettu asianmukaisesti ja ne täyttävät kunnolle, puhtaudelle, aseptiikalle ja laadulle asetetut vaatimukset.

INFO koulutuksesta 26.2.2020 klo 13:00, Satakunnan TE-toimisto, Pori, Teljänkatu 5, 4 krs, Isopaja. Tervetuloa kuulemaan lisää koulutuksesta! Paikalla työnantaja ja kouluttaja.

LISÄTIEDOT
Välinehuoltajan työn ammattitaitovaatimuksiin kuuluu huolellisuus, tarkkuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Välinehuoltajalta vaaditaan lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta. Hakijalla tulee olla hyvät tietotekniset valmiudet sekä tehtävissä tarvittava hyvä fyysinen, psyykkinen terveys ja hyvä suomen kielen taito. Koulutukseen valituilla tulee olla mahdollisuus tehdä kolmivuorotyötä.

Välinehuoltaja tuntee välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön (välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen). Koulutuksessa käydään läpi aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin. Koulutuksessa tutustutaan huollettavien työvälineiden nimiin, ominaisuuksiin, erityismerkintöihin sekä huoltotapoihin.

Perustutkinnon suorittanut osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti. Välinehuoltaja osaa noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Koulutuksen suorittanut tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

Välinehuoltaja voi työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopia yksiköissä, laboratoriossa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhuollon yksiköissä. Hän voi toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja steriloitiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.

Välinehuoltaja voi työskennellä myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa. Toimintaympäristöt voivat olla teknologialtaan erilaisia. Välineiden huoltotoiminta on joko keskitetty alueellisiin, pitkälle automatisoituihin välinehuoltokeskuksiin tai pienempiin välinehuoltokeskuksiin.

Koulutukseen valitaan 6 työtöntä tai työttömyysuhan alaista henkilö, jotka ovat kiinnostuneita välinehuoltajan työstä ja soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle.

Koulutus sisältää teoriaopetusta, työssäoppimisjaksoja ja verkko-opiskelua. Tutkinto on valmis, kun pakolliset/valinnaiset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Tutustu tietoihin: Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa:
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/190862_tutkintokohtaiset_terveydentilavaatimukset_ammatillisessa_koulutuksessa_oph-.pdf
Lisäksi tutustu myös SORA-lainsäädöksiin ennen hakeutumista.

Esivalinta pidetään 9.3.2020, jonka perusteella osa hakijoista kutsutaan testiin, joka piderään 23.3.2020 Sataedun/Ulvila tiloissa.
Testin riittävällä pistemäärällä läpäisseet kutsutaan haastatteluun Satakunnan keskussairaalaan 6.4., 7.4. tai 8.4.2020
Lopullinen valinta tehdään 8.4.2020 ja tiedot valinnasta hakijoille lähetettään 9.4.2020, valinta perustuu haastatteluun ja testiin.

Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla - Oma Asiointi/henkilöasiakas-kirjaudu palveluun pankkitunnuksilla - näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaun kannalta.

Koulutus sisältää lomajaksot 1.7.2020-31.7.2020 ja 1.7.2021-31.7.2021.

Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.
Haku sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi, koulutuksen numero 682471.

Lisätietoja koulutuksesta: Pia Lahti, etunimi.sukunimi@sataedu.fi, puh +358 40 199 4154
Lisätietoja hakemisesta: Sinikka Viljanen, sinikka.viljanen@te-toimisto.fi, puh. 0295 045 197

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Alkamisajankohta: 20.4.2020
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen