Siirry sisältöön

Välinehuoltoalan perustutkinto

Koulutus antaa perustiedot ja -taidot välinehuoltajan tehtäviin. Välinehuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää.

Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja käyttötarkoituksen mukaisia välineitä potilaan hoitoa ja tutkimusta varten. Toiminta on vastuullista, tartuntojen leviämistä ehkäisevää työtä.

INFO koulutuksesta 2.3.2022 klo 13:00, Sataedun Ulvilan toimipaikassa (os. Yhdystie, Ulvila).
Tervetuloa kuulemaan lisää koulutuksesta!

Huom! Mikäli olet työtön tai työttömyysuhan alla, niin huomioithan, että koulutushaku on avoinna myös työvoimakoulutuksena.

VÄLINEHUOLTAJA AMMATTINA
Välinehuoltajan työn ammattitaitovaatimuksiin kuuluu huolellisuus, tarkkuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Välinehuoltajalta vaaditaan lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta. Hakijalla tulee olla hyvät tietotekniset valmiudet, tehtävissä tarvittava hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä hyvä suomen kielen taito. Koulutukseen valituilla tulee olla mahdollisuus tehdä kolmivuorotyötä.

Välinehuoltaja tuntee välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön (välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen). Koulutuksessa käydään läpi aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin. Koulutuksessa tutustutaan huollettavien työvälineiden nimiin, ominaisuuksiin, erityismerkintöihin sekä huoltotapoihin. Perustutkinnon suorittanut osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.

Välinehuoltaja osaa noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Koulutuksen suorittanut tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Välinehuoltaja voi työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopia- yksiköissä, laboratoriossa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhuollon yksiköissä. Hän voi toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja steriloitiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.

Välinehuoltaja voi työskennellä myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa. Toimintaympäristöt voivat olla teknologialtaan erilaisia. Välineiden huoltotoiminta on joko keskitetty alueellisiin, pitkälle automatisoituihin välinehuoltokeskuksiin tai pienempiin välinehuoltokeskuksiin.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Koulutus sisältää teoriaopetusta, työssäoppimisjaksoja ja verkko-opiskelua. Tutkinto on valmis, kun pakolliset/valinnaiset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen.

HAKEUTUMINEN JA VALINTA
Koulutukseen valitaan 6 henkilöä, jotka ovat kiinnostuneita välinehuoltajan työstä ja soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle.
Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin.

Opiskelijoiksi hakeville järjestetään soveltuvuuskokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään. Hakijoille lähetetään soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu, jossa kerrotaan tarkemmin testin rakenteesta, sisällöstä, pisteytyksestä ja ajankohdasta.

Soveltuvuuskoepäivä 12.4.2022.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
Lisätietoja hakemisesta, soveltuvuuskokeesta, koulutuksesta ja yksilöllisestä opintojen suunnittelusta voit kysyä opinto-ohjaajalta.

Autamme sinua löytämään juuri oikean koulutuspolun! Olethan yhteydessä!

Alkamisajankohta: 25.4.2022
Paikkakunta: Ulvila
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä