Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Koulutus antaa opiskelijalle valmiudet suoriutua itsenäisesti tavallisista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä. Tutkinnon suorittanut tuntee alaa koskevan lainsäädännön ja sopimukset sekä osaa toimia niiden mukaisesti. Hän hallitsee ajoneuvon ja kuormankäsittelylaitteiden toiminnan, käytön, rakenteen ja huollon sekä seuraa ja ymmärtää alan tekniikan kehitystä.
Logistiikan perustutkinnon kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset osat:
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp
- Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp
- Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 40 osp

Opiskelijat valitaan pääsyvaatimukset täyttävistä hakijoista haastattelun ja testiajon perusteella. Hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta ja häneltä edellytetään alalle soveltuvaa terveydentilaa (SORA-lainsäädännön ja ajokorttiasetuksen mukaisesti). Hakijalla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus sekä mahdollisimman nuhteeton ajohistoria, joka todistetaan tuoreella ajokorttiotteella.

Liitä hakemuksen liitteeksi kopiot opiskelutodistuksista, auto- ja kuljetusalan työtodistuksista sekä ote ajokorttirekisteristä. Ajokorttirekisteriotteen saa tulostettua maksutta Traficomin sähköisestä Oma asiointi-palvelusta. Hakemuksen liitteet voi lähettää myös osoitteella: Sataedu Huittinen, PL 3, 32701 Huittinen.

Valintatilaisuuteen lähetetään kutsu.

Koulutukseen liittyvät kortit, tutkinto- ja muut viranomaismaksut opiskelija maksaa itse.

Alkamisajankohta: 11.11.2019
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen