Logistiikan perustutkinto, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Pääsyvaatimukset: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset, hakijoilla on oltava vähintään B-luokan ajo-oikeus ja ajokortti. Hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta.

Ajokortin hankintaan liittyvät kortit, luvat tai muut viranomaismaksut (passikuvat, ajokorttihakemus poliisille, lääkärintodistus ja tutkintomaksut), opiskelija maksaa itse.

Opiskelijan terveydentilan tulee olla sellainen, ettei se ole esteenä alan opiskelulle ja ammatissa toimimiselle. Opiskelijavalinnassa noudatetaan Sora lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).

LISÄTIEDOT
Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti tavallisimmista yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävistä ja työllistyy kuljetusalalle. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee alaa koskevan lainsäädännön sekä sopimukset ja kykenee käyttämään tietoja käytännön tilanteissa. Koulutettu hallitsee ajoneuvon ja kuormankäsittelylaitteiden toiminnan, käytön, rakenteen, huollon sekä seuraa ja ymmärtää alansa tekniikan kehittymistä.

OSATUTUKINTO muodostuu perustutkinnon pakollisista osista
Koulutuksen sisältö:
- Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
- Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
- Yhdistelmäajoneuvokuljetukset
- Valinnainen tutkinnonosa
- Työssäoppiminen 17 vk

HUOM! Hakijan on toimitettava AJOKORTTIOTE 1.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen paivi.koskinen@te-toimisto.fi tai postitse osoitteella Satakunnan TE-toimisto, Harjavallankatu 6, 29200 HARJAVALTA.

Ajokorttiotteen saa tulostettua maksutta TRAFIN SÄHKÖISESTÄ ASIOINTI-PALVELUSTA https://asiointi.trafi.fi.
Jos ajokorttiotetta ei ole toimitettu määräpäivään mennessä, hakijaa ei voida valita koulutukseen.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta: www.te-palvelut.fi/Haussa oleva työvoimakoulutus.
Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro omin sanoin miksi olet kiinnostunut koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Näet tiedon valinnastasi te-palvelut.fi sivuilla Oma asiointi- palvelussa viimeistään valintaa seuraavana päivänä. TE-toimisto ilmoittaa valinnasta myös kirjallisesti ja kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen, huolehdi, että olet käynyt TE-toimistossa tekemässä työllistymissuunnitelman, varmistaaksesi mahdollisen korotetun ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen koulutuksen ajalta.

Lisätietoja:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta: Sataedu, Jani Kaljunen,
puh. 040 199 4836, jani.kaljunen@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta: TE-toimisto, Päivi Koskinen,
puh 0295 045078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

VALINTATIEDOT:
Paperivalinta 2.6.2021
Haastattelu, ajokoe ja valinta (kutsu haastatteluun lähetetään erikseen): 14.6.2021 Huittisissa.

Alkamisajankohta: 9.8.2021
Paikkakunta: Huittinen
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen