Uusi vuosi 2018 - hyvällä maineella ja osaamisella eteenpäin

Sataedu on valmiina vuoden vaihtuessa voimaan tulevaan koulutusreformiin. Rehtori Anne Laine oikaisee ajatusta, että tulossa olisi paljon isoja muutoksia.

– Ajatus, että kaikki muuttuisi ei pidä paikkaansa. Moni reformin edellyttämä asia on ollut meillä Sataedussa jo toimiva ja hyvä käytäntö. Koulutukset ovat tarjonneet monia opiskelu- ja suorittamismahdollisuuksia. Koko homman juju on opiskelijalle laadittava henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma. Se painottaa jatkossa entistä enemmän puuttuvan osaamisen hankkimista aiemman osaamisen kertaamisen sijaan. Myös tutkintojen näytöt yksinkertaistuvat.

 

Edessä oleva vuosi tarjoaa monia mahdollisuuksia.

 – Meillä on Sataedussa hyvät tutkinnot ja oppimisympäristöt. Olemme myös sitoutuneita kehittämään oppimisympäristöjämme edelleen. Ammatillista koulutusta tarvitaan jatkossakin, sillä osaavasta työvoimasta on aina pula. Rakennamme nyt sitä varten tulevaa toimintaamme. Koulutuksemme tarjoavat ammattitaidon lisäksi myös jatko-opintokelpoisuuden. Vahvoja valttejamme ovat edelleen lukio- ja ammatilliset opinnot mahdollistavat yhdistelmäopinnot.

 

Työpaikoilla tapahtuvaa oppimista on ollut aina ja reformin myötä se lisääntyy. Anne Laine painottaa, että opettaja on edelleen koulutuksessa avainasemassa.

– Meillä on hyvä maine. Se ja sen tarina rakennetaan yhdessä joka päivä uudestaan.  Meillä on myös työtämme eteenpäin vievää hehkua, joka mahdollistaa edelläkäyvän yhteistyön työelämän kanssa.