Sataedu kouluttaa suunhoidon osaajia

Sataedun maaliskuussa Ulvilassa alkava koulutus vastaa sosiaali- ja terveysalan työpaikkojen kasvaneeseen osaamisvajeeseen, sillä hoitoalan työnantajat ja työntekijät ovat toivoneet lähihoitajakoulutuksen yhteyteen suun terveydenhoidon osaamisalaa. Suun terveydenhoidon osuus on nykyisessä lähihoitajakoulutuksessa varsin vähäistä, ja siksi erityistä omaa suun terveydenhoidon osaamisalaa tarvitaan. Tähän asti lähimmät koulutusmahdollisuudet ovat olleet Tampereella ja Turussa.

 

 

Uusi koulutus on koulutusreformin mukaista työelämälähtöistä työpaikalla annettavaa koulutusta. Myös oppisopimuskoulutus on mahdollista. Aloituksen jälkeen koulutusta järjestetään nonstop-periaatteella. Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus marraskuussa Sataedu Ulvilassa. Tilaisuus on tarkoitettu työnantajille, lähihoitajille ja lähihoitajan koulutuksesta kiinnostuneille.

 

Suun terveydenhoidon osaamista tarvitaan kaikessa hoitotyössä: lasten- ja vanhustenhoidossa sekä mielenterveys-, päihde- ja vammaistyössä. Potilasjonot ja hammaslääkäripula vaikeuttavat paikoin hoitoon pääsyä, ja siksi ennaltaehkäisevän hoidon merkitys kasvaa edelleen kaikissa ikäryhmissä. Suun terveydenhoitoon erikoistunut lähihoitaja voi esimerkiksi laitoksissa auttaa toteuttamaan suuhygienistin hoidettaville tekemiä hoitosuunnitelmia. 

 

Opiskelija voi kouluttautua suun terveydenhoitoon erikoistuneeksi lähihoitajaksi aiemmasta osaamisesta riippuen noin 2–3 vuodessa. Valmistunut lähihoitaja voi laajentaa ammattitaitoaan ja työllistymismahdollisuuksiaan suorittamalla suun terveydenhoidon osaamisalan noin vuodessa. Lisäksi jo työssä oleville on suunnitteilla suunhoidon osaamista lisäävää täydennyskoulutusta.