Sari Tapiola ohjaa saamenkielisiä muistisairaita Sataedun opein

Sataedusta muistihoitajaksi syksyllä valmistunut utsjokelainen Sari Tapiola on maamme ensimmäinen saamenkielinen muistihoitaja. Ennen hoitotyötään hän työskenteli pitkään Saamelaiskäräjien toimisto- ja kulttuurisihteerinä. Vuonna 2014 Lapin ammattikorkeakoulusta terveydenhoitajaksi valmistumisen jälkeen hän on työskennellyt kotisairaanhoidossa vastuualueenaan myös Utsjoen alueen muisti- ja seniorineuvolat. Tätä työtä tukee hänen suorittamansa muistioireisten tukemiseen liittyvä Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osa.

 

 

Sari Tapiolan suunnitteli jo terveydenhoitajan opinnäytetyössään vanhus- ja muistineuvolatoimintaa. Kiinnostusta lisäsi Pohjois-Suomen SenioriKaste-hanke.

 – Havahduin nopeasti siihen, että meillä täällä maan kauimmaisissakin kolkissa täytyy taata muistisairaiden palvelut. Niinpä aloin etsiä sopivaa koulutusta itselleni. Löysin Sataedun muistioireisten ihmisten ja heidän läheistensä kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille järjestettävän koulutuksen. Työn ohessa opiskelun mahdollisti se, että koulutus oli verkkokoulutusta Ulvilasta Utsjoelle.  

 

Täydennyskoulutus oli tarpeen, sillä Utsjoen vajaasta 1300 asukkaasta arviolta neljännes on yli 65-vuotiaita.

 –  Suomessa puhutaan kolmea eri saamenkieltä. Utsjoella tehdään pohjoissaamenkielistä muistitestausta ja välillä kielihaasteita työhön voivat tuoda esimerkiksi potilaiden syntyjään Norjan saamelaiset puolisot. Tämän johdosta on tärkeää, että hoitaja hallitsee alueella puhuttavat kielet. Vielä toistaiseksi Cerad-muistitestin kirjoitettu osuus on suomen kielellä, mutta tavoitteenani on tuottaa myös materiaalia saameksi. Minulla on valtava palo kehittämistyöhön. Välillä tuntuu siltä, ettei työaika riitä, mutta tämä työ antaa itsessään paljon voimia. Saamelaisvanhusten parissa on mukava työskennellä. Hoitotyötäni tukee se, että olen oman kylän tyttöjä ja poromiehen vaimo.