Kiitosta hyvistä läpäisytuloksista ja hyvinvointityöstä

Sataedu ylsi hyviin tuloksiin Opetushallituksen lukuvuonna 2016–2017 toteuttamassa läpäisyn määrällisessä seurannassa. Ensimmäistä kertaa tehdyn seurannan tarkoitus oli selvittää läpäisyn tehostamisohjelman vaikuttavuutta ja tukea siirtymä- ja nivelvaiheiden kehittämistyötä.

 

Tässä Sataedun kiitetyt tulokset (suluissa kaikkien koulutuksen järjestäjien keskiarvo):

  • eroamisprosentti 8,1% (11,4)
  • eroamisprosentti pois lukien alaa tai koulua vaihtaneet 6,1% (8,4)
  • erityisopiskelijoiden eroprosentti 11,7% (14,5)

 

Selvityksessä tarkasteltiin myös eronneiden opiskelijoiden taustatekijöitä. Erityisopiskelijat, asuntolassa asuvat ja ikäryhmän 20–24-vuotiaat opiskelijat eroavat muita enemmän. Sataedussa on  onnistuttu hyvin myös erityisopiskelijoiden opintojen ohjauksessa. Saimme positiivista palautetta erityisesti hyvinvointityöstä ja erityisen tuen ja ohjauksen toteutuksesta

Hyviä uutisia  OPH:sta meille 22.11. toivat opetusneuvos Jouni Järvinen OPH, tutkija Jukka Vehviläinen Dialoog Oy/Zoomi-hanke ja projektityöntekijä Susanna Ågren, Saku ry.