Kankaanpäässä saneerauksessa asbestihavainto

Sataedun opiskelijatyönä aloitetun saneeraustyön asbestiepäily on varmistunut. Altistuneet piskelijat ja opettajat on ohjattu opiskelija- ja työterveyshuoltoon työtapaturmailmoitusta varten. Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan muita välittömiä toimenpiteitä eikä seurantaa tarvita.

Työterveyslaitoksen mukaan riski sairastua keuhko- tai keuhkopussin syöpään ja asbestoosiin, on suoraan verrannollinen altistumisen suuruuteen. Kankaanpäässä tapahtuneen kaltainen muutaman tunnin suojaamaton lattianpurku ei vielä lisää riskiä, vaikka ilmassa olisi ollut asbestipölyä. Työterveyslaitoksen vertailuaikana ilmoittama kolmen kuukauden altistus lisää jo riskiä jonkin verran, muttei ole vielä kovin suuri altistus.

Kankaanpäässä opiskelijatyönä tehtäväksi suunnitellussa autoalan pukuhuoneen purku- ja saneeraustyössä oli tarkoitus opiskella vanhan muovimaton poistoa ja sen alusrakenteen jyrsintä- ja tasoitetöitä. Työn eri vaiheisiin osallistui helmikuussa enintään seitsemän opiskelijaa rakennus- ja kiinteistöpalveluiden opettajien ohjauksessa. Opiskelijoista kaksi altistui asbestille kahtena päivänä yhteensä viiden tunnin ja kolme viidentoista minuutin ajan. Asbestiepäilystä ilmoitettiin välittömästi Aluehallintovirastoon ja koulun terveydenhoitoon. Asbestiepäilyn varmistuttua tila eristettiin. 

Purkutyötilan lattian alusrakenteeseen tehtiin asbestikartoitus sekä laajat ilmamittaus- ja pyyhintäpölynäytetutkimukset. Tutkimukset teetettiin asbesti- ja haitta-aineasiantuntijalla, jolla on voimassa oleva VTT-henkilösertifikaatti. Tutkimukset ja raportointi ovat tehty RT 18-11246 Asbesti rakentamisesta -ohjeen ja RT 18-11247 Asbestikartoitus, tutkimusmenetelmä -ohjeen mukaisesti.

Sisäilmamittauksen ilmanäytteissä ei todettu asbestia. Kahdessa laskeutuneen pölyn pyyhintäpölynäytteessä sen sijaan oli asbestia. Nämä näytekohdat sijaitsivat purkukohteen oven välittömässä läheisyydessä. Asbestia on ilmeisesti kulkeutunut näihin kohtiin jalkineista. Tiloihin tehdään määräysten mukaiset asbestipurkutyöt ja -siivous.