Korttikoulutukset työelämälle

Vaarallisten aineiden ADR- perus-, säiliö- ja täydennyskoulutusta.
Anniskelupassi. Alkoholilainsäädännön mukainen pätevöitymiskoulutus ja testi anniskelupaikassa työskenteleville. Koulutus 3.4.2019 klo 8.30, Kankaanpää. Yleisiä testipäiviä useita keväälle.
Ammattipätevyyskoulutus. Kuorma- ja linja-autonkuljettajan ammattipätevyyden jatkokoulutukset. Katso koulutuspäivät ja ilmoittaudu osoitteessa: www.kuljettajaopetus.fi/sataedu
Koulutus antaa taidot auttaa hätätilanteessa sekä tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Koulutukset Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila. Järjestämme koulutuksia myös tilaajan toiveiden mukaisesti.
Ensiavun jatkokoulutuksessa syvennämme jo opittuja taitoja. EA 1 -koulutuksen suorittaneille. Koulutukset Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila. Järjestämme koulutuksia myös tilauksesta.
Koulutus perehdyttää kuljettajat henkilönostimen tehokkaaseen ja turvalliseen käyttöön. Koulutus jakaantuu teoriaan ja käytännön harjoitteluun.
Hygieniapassi vaaditaan kaikilta elintarviketeollisuudessa tai ammattikeittiöissä työskenteleviltä henkilöiltä, jotka käsittelevät työssään pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Katso kevään 2019 koulutuspäivät.
Hätäensiapu 4 tai 8 tuntia. Nämä koulutukset on räätälöitävissä tilaajan tai osallistujien mukaan. Ota yhteyttä, niin rakennamme tarpeenmukaisen koulutuksen.
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville ammattilaisille ja toteutetaan lähi- ja verkkokoulutuksena (LOVe:n oppimisympäristö).
Märkätilojen siveltäviä vesieristyksiä ja laatoituksia tekeville ammattirakentajille, suunnittelijoille, valvojille ja työmaamestareille. Koulutuksen suorittanut henkilö voi hakea henkilösertifikaatin VTT:ltä.
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo henkilösertifikaatti ja jotka haluavat päivittää tietonsa. Sertifikaatin voimassaolo edellyttää koulutukseen osallistumista vähintään kerran kahdessa vuodessa.
Kaikille sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla työskenteleville. Koulutus antaa työntekijälle valmiudet onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn ja oikeaan toimintaan onnettomuustilanteessa. Harjavalta, Kankaanpää, Kokemäki ja Ulvila
Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan luettuna työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.
Sähköturvalisuuskortin päivityskoulutus kaikille sähköalan töitä tekeville henkilöille, mukaan lukien työnjohto-, käyttötoiminta-, suunnittelu-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt.
Koulutus on tarkoitettu erityisesti tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekeville henkilöille. Tulityökortti on voimassa viisi vuotta Pohjoismaissa. Koulutus Kankaanpäässä 8.11. klo 8–16.
Koulutus on tarkoitettu erityisesti yhteisillä työpaikoilla töitä tekeville henkilöille kutern esimerkiksi asentajat, hitsaajat korjaushenkilöstö ja talonrakentajat.
Työturvallisuuskorttikoulutus palvelualalle. Palvelualojen työpaikat ovat yhteisiä työpaikkoja, joilla työskentelee samanaikaisesti monien yritysten työntekijöitä. Koulutuksen tavoitteena on työturvallisuuden parantaminen palvelualalla.