Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan ammattilainen työskentelee eri tyyppisissä tieto- ja viestintäteknistä osaamista vaativissa asiakaspalvelutehtävissä.

Kenelle

Nopeasti kehittyvän alan työtehtävissä tarvitaan tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitoja. Hyvä kielitaito on myös eduksi työssä.

Opiskelu

Koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa tai yhteishaussa. Peruskoulun jälkeiset opinnot kestävät noin kolme vuotta. Aiempi osaaminen ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Koulutukseen kuuluvan työpaikalla järjestettävän koulutuksen valinnoilla voi vaikuttaa suuntautumisen. Sataedussa tutkinnosta voi valmistua seuraavilla tutkintonimikkeillä:

  • elektroniikka-asentaja
  • hyvinvointiteknologia-asentaja
  • tietoverkkoasentaja
  • IT-tukihenkilö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että sähkö- ja automaatioalalla toimiminen -tutkinnon osan suorittaneella on rajoitettuun sähköpätevyyteen 3 määritelty soveltuva koulutus.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen; ePerusteet

Rahoitus

Opetus on maksutonta. Elokuussa 2021 voimaan tulevan oppivelvollisuusuudistuksen jälkeen alle 18-vuotiaat saavat maksutta myös tarvittavat työasut ja muut oppimateriaalit koulutusta. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.