Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

ICT-asentaja rakentaa ja huoltaa tietoverkkoja ja -järjestelmiä. Alan töissä tarvitaan alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävien osaamista. Kehittyvä teknologia edellyttää ICT-asentajalta loogista päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. ICT-asentaja on myös asiakaspalvelija, joten hyvät yhteistyötaidot ja kielitaito ovat eduksi työssä.

ICT-asentajan koulutuksessa opiskellaan nykyaikaisia tietoverkkoja langattomuudesta valokuituratkaisuihin. Opinnoissa keskitytään erityisesti tietokone- ja tietoliikenneasennuksiin, kuituyhteyksien luomiseen ja palvelintekniikoihin. Uudet tekniikat kuten virtualisointi ja pilvipalveluiden käyttö tulevat myös tutuiksi.

Tutkinnon suorittanut ICT-asentaja voi työskennellä esimerkiksi teollisuuden, teleoperaattoreiden, erilaisten huoltoyritysten ja myynti- sekä asennustoimintaa harjoittavien yritysten palveluksessa, tai vastaavissa tehtävissä yksityisenä yrittäjänä.

Jatkuva haku

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

ICT-asentaja

Ulvila