Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja kehitysvamma-alan osaaminen. Hän tuntee alan palvelujärjestelmän ja sen toimintaa ohjaavat toimintaperiaatteet, säädökset ja määräykset sekä osaa soveltaa niitä asiakastilanteissa.

Hän suunnittelee ammatillista toimintaansa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta sekä tukee asiakkaan oppimista ja vuorovaikutusta. Hän osaa käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tehtävissä, joissa tuetaan ja autetaan eri-ikäisten kehitysvammaisten asumista, opiskelua, työntekoa.

Kenelle

Tutkinto on tarkoitettu kehitysvamma-alalla toimiville työntekijöille, joilla on koulutukseen soveltuva ammatillinen perustutkinto tai vastaavan tasoiset tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen koulutukseen hakemista. .

Opiskelu

Koulutukseen voi hakea jatkuvassa haussa. Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta. Aiempi osaaminen ja työkokemus voivat lyhentää opiskeluaikaa.

Tutkinnosta voi myös suorittaa tutkinnon osia muun ammattitaidon vahvistamiseksi.

Tutustu tutkinnon rakenteeseen: ePerusteet

Rahoitus

Tutkinnon hinta on 440e. Tutkinnon voi myös suorittaa oppisopimuksella.

Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Hakuaika: 10.12.2020 – 30.4.2021
Ulvila