Hieronnan erikoisammattitutkinto

Hieronnan erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee hierojana itsenäisenä yrittäjänä tai toisen palveluksessa. Hän edistää potilaidensa terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia.

Hieronnan erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

- suunnitella ja toteuttaa erilaisten potilaidensa hieronnan, ohjauksen ja hierontaa tukevat muut hoidot
- toimia hieronnan asiantuntijana sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja liikunta-alalla
- arvioida ja kehittää omaa työtään ja työyksikkönsä työtä.

Erikoisammattitutkinnossa on kolme osaamisalaa, joiden kautta voi erikoistua johonkin seuraavista työelämän alueista: kivun hoito, urheilijan lihashuolto tai elimistön nestekierron ylläpitäminen ja edistäminen.

Hieronnan erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).