Siirry sisältöön

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus, VALMA, antaa valmiudet hakea tutkintokoulutukseen ja suorittaa ammatillinen tutkinto. VALMA on hyvä valinta niille nuorille tai aikuisille, jotka haluavat opiskella ammattiin ja miettivät itselleen sopivaa alaa tai opiskelupaikkaa.

VALMA soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on suomen kielen perustaitotaso A2.2. ja haluavat kehittää kielitaitoaan sekä saada lisätietoa ammateista ja opiskelusta Suomessa.

Sataedu järjestää VALMA-koulutusta Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Ulvilassa ja Raumalla.

Haku koulutukseen tapahtuu?www.opintopolku.fi?-palvelun kautta. Seuraava haku on 23.07.2019 asti. Koulutus alkaa 12.08.2019. VALMA-koulutukseen on mahdollista hakea jatkuvalla haulla.

Koulutus kestää puolesta vuodesta vuoteen ja on laajuudeltaan 30–60 osaamispistettä.
Koulutus alkaa orientoivalla jaksolla. Opintoihin orientoitumisen aikana valitaan kattavalta kurssitarjottimelta valinnaisia opintoja täydentämään omia opintoja. Henkilökohtaisella osaamisen kehittämissuunnitelmalla (HOKS) taataan opiskelijalle joustava opintopolku itselleen soveltuvassa opiskeluympäristössä.

VALMA-koulutuksen aikana opiskelija voi
- parantaa tiedonhankintataitoja
- kehittää kielitaitoa, esimerkiksi suomen ja englannin kielessä
- tutustua eri koulutus- ja opintoaloihin
- kehittää opiskelu- ja elämäntaitoja
- tutustua työelämään työpaikkavierailujen ja työpajatoiminnan kautta
- tutustua erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin
- valmentautua suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammatillisena peruskoulutuksena tai oppisopimuksena

Opiskelija voi valita VALMA-opintojen lisäksi osia ammatillisista perustutkinnoista. VALMA-koulutuksen aikana voi siirtyä suorittamaan ammatillista perustutkintoa, mikäli opiskelijalla on tutkinnon suorittamiseen riittävät valmiudet, ja mikäli alalla on tilaa.

Suoritetuista VALMA-opinnoista saa todistuksen ja 6 lisäpistettä yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen. Lisäpisteiden saaminen edellyttää vähintään 30 osaamispisteen suorittamista. Lisäpisteet voi hyödyntää samana tai opiskelua seuraavana hakuvuonna.