Täydennä osaamistasi ja vahvista ammattitaitoasi Sataedun kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan koulutuksilla

Toimitko kasvatus- tai sosiaali- ja terveysalalla, ja haluat oppia uutta ja laajentaa osaamistasi? Tutustu kevään täydennyskoulutustarjontaan ja poimi ammattitaitoasi täydentävät kurssit syksyn ohjelmistosta!

Klikkaa koulutusta ja tutustu sisältöön. Ilmoittaudu mukaan sähköisellä ilmoittautumislomakkella, jonka löydät koulutuksen kuvauksen yhteydestä.

Tutustu myös tutkintoon johtaviin koulutuksiin täällä.


Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus

SATAEDU ULVILA 15.3., 22.3., 29.3.2022 klo 12.30-16.00

Koulutus on tarkoitettu työpaikkaohjaajaksi ja – arvioijaksi aikovalle tai jo toimivalle kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää työelämässä toteutettavan osaamisen hankinnan ja arvioinnin prosessin. Koulutus antaa valmiudet näytön arviointiin.


Palliatiivinen hoito ja saattohoito tänään 

SATAEDU ULVILA 8.3.2022 klo 12.30-15.30

Koulutus on suunnattu elämän loppuvaiheen hoitotyössä työskenteleville ja siitä kiinnostuneille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.


 

Sosiaalihuollon kirjaamiskoulutus

VERKKOKOULUTUS 1.2., 8.2 ja 15.2.2022 klo 13-14.30

Koulutus on suunnattu sosiaalihuollossa työskenteleville sosiaali-ja terveydenhuollon ammattilaisille. Koulutuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä kirjaamisen merkityksestä ammattilaisen, asiakkaan ja palveluidentuottajien näkökulmista.


 
 

Perhehoitajakoulutus

SATAEDU ULVILA JA TEAMS 2.2., 16.2., 2.3., 9.3., 16.3., 23.3 ja 30.3.2022 klo 15-18

Koulutukseen osallistuja saa tietoa ja kokemuksia ikäihmisten perhehoidosta sekä valmiudet toimia ikäihmisten perhehoitajana.


 

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa

SATAEDU ULVILA 17.2., 8.3., 17.3., 31.3.2022 klo 13-16

Koulutus sopii varhaiskasvatuksessa työskenteleville, kuten varhaiskasvatuksen lastenhoitajille ja perhepäivähoitajille.

 

Mielenterveys- ja päihdetyö – tunnista ja kohtaa

SATAEDU ULVILA Syksyllä 2022

Koulutus sopii sosiaali-, terveys- ja kasvatus- alan ammattilaisille, jotka tarvitsevat mielenterveys- ja päihdetyön osaamista ja haluavat vahvistaa ammattitaitoaan.


Päihde- ja mielenterveysasiakkaan kohtaaminen

VERKKOKOULUTUS 17.3. ja 14.4.2022 klo 12-16

Koulutus on suunnattu sosiaali- terveydenhoitoalan henkilöille, jotka kohtaavat työssään päihde- ja mielenterveysasiakkaita. Koulutus sopii myös päihde- ja mielenterveysasiakkaiden läheisille.


Nuoren mielen ensiapu

SATAEDU ULVILA JA TEAMS Ensimmäinen tapaaminen Ulvilassa 24.3 klo 9-16, loput tapaamiset verkossa 4x7h, ajalla 28.3-24.4.2022.

Koulutus sopii henkilöille, jotka toimivat 7–18-vuotiaiden lasten ja nuorten parissa joko työnsä tai harrastuksensa puolesta. Kurssi sopii myös vanhemmille, jotka haluavat tietoa lasten ja nuorten mielenterveydestä.


 

Työntekijänä lastensujelussa

VERKKOKOULUTUS 24.3., 31.3., 7.4., 21.4.2022 klo 17-20.30

Koulutus on suunnattu lastensuojelusta kiinnostuneille lähihoitajille sekä kaikille erilaisissa lastensuojeluympäristöissä työskenteleville. Koulutus tarjoaa syventävää tietoa lastensuojelutyöhön liittyvistä haasteista ja antaa mahdollisuuden päästä pohtimaan lastensuojelutyön erityisyyttä.


Tukiviittomat

SATAEDU ULVILA 30.3., 6.4., 13.4., 20.4. ja 4.5

Tukiviittomat ovat viittomakielen viittomia, joita käytetään puheen rinnalla ja täydentämässä puhetta. Tukiviittomat soveltuvat kommunikointikeinoksi eriasteisissa puheen ja kielenkehityksen häiriöissä. Kurssi on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille. Päivän tavoitteena on lisätä valmiuksia viittomien käyttöön arjen sujuvuuden helpottamiseksi.


Korttikoulutukset

SOTEALAN TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS

Uudistettu sosiaali- ja terveysalan Turvallisuusosaaja-koulutus  on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle perusvalmiudet sosiaali- ja terveysalan henkilöstön sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämiseen omassa toimintaympäristössään.


Ensiapukoulutukset

SATAEDU ULVILA

ENSIAVUN PERUSKURSSI 16 t, 8-9.2.2022 klo 9-16
ENSIAVUN PERUSKURSSI 16 t, 29.3, 31.3 ja 4.4.2022 klo 16.30-20.30
HÄTÄENSIAVUN PERUSTEET 8 t, 15.2.2022 klo 9-16
HÄTÄENSIAVUN PERUSTEET 8 t,
5.4.2022 klo 9-16

SATAEDU HARJAVALTA


TULOSSA 2022 AIKANA

KINESTETIIKKA-KOULUTUS
Koulutus koostuu työpajapäivistä, joissa käydään läpi käytännön harjoittelua erilaisissa asiakkaan avustamistilanteissa, ihmisen toimintojen tarkasteleminen liikkumisen näkökulmasta, sekäkinestetiikan käsitteiden työstäminen oman kehokokemuksen ja parityöskentelyn kautta.

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA

Henkilökohtainen avustaja toimii henkilökohtaisena avustajana asiakkaille, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia. Toimintaympäristönä on esimerkiksi avun käyttäjän kotona tai kodin ulkopuolella eri toimintaympäristöissä.

HOIVA-ALAN STARTTI

Hoiva-alan startti tarjoaa mahdollisuuden oppia hoiva-alan perustaitoja, tutustua alan työpaikkoihin ja jatkokoulutusmahdollisuuksiin.

HOIVA-AVUSTAJA

Koulutus on tarkoitettu hoiva-avustajan tehtävistä ja sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille henkilöille, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle.