Opiskele työhön, jolla on merkitystä

Lähihoitaja,  sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Haku käynnissä lähihoitaja-koulutukseen. Hakulinkit videon jälkeen.

Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelä­mään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa. Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain so­siaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut. Sote­alan työtehtäviin palkataan pääasiassa alan tutkin­non suorittaneita.

Lähihoitajaksi opiskelu on maksutonta. Opintoja voi suorit­taa monimuotoisesti päivä- tai iltaopintoina. Opiske­lijoilla on myös mahdollisuus vaihtaa opiskelumuoto­a ja opiskelupaikkakuntaa opintojen aikana.

Lähihoitaja tekee työtään ihmisten parissa ja työ on käytännönläheistä. Koulutukseen sisältyy oppimista työelämässä, jossa on tavoitteena yhdistää teoreettista osaamista käytännön tehtä­viin.

Sata­edussa jokainen opiskelija saa vapaasti valita osaa­misalansa opetustarjonnasta. Oma osaamisala valitaan, kun pakolliset tutkinnon osat on suoritettu. Opiskelujen jälkeen valmistunut lähihoitaja voi suorittaa halutessaan toisen osaamisalan ja vahvistaa omaa ammattitaitoaan sekä edistää omaa työllistymistään.

  • Osaamisalat ovat:
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
  • Jalkojenhoito
  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Suunhoito
  • Vammaistyö
Lue lisää koulutuksista www.soteala.com, jossa opiskelijoidemme tarinoita.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!  Varaa oma aikasi opinto-ohjaukseen.
Tarjoamme kaikille hakijoillemme mahdollisuuden henkilökohtaiseen opinto-ohjaukseen.

Lisätietoja hakemisesta ja koulutuksista
Piia Lahti, piia.lahti@sataedu.fi, puh. 040 199 4154

Kaikki koulutukset on myös mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena. 
Oppisopimuskoordinaattori Merja Tuomola, merja.tuomola@sataedu.fi, puh. 040 199 4109