Laadunhallinta

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Satakunnan koulutuskuntayhtymällä on ISO 9001:2015 standardin mukainen sertifioitu toimintajärjestelmä. Ulkoinen auditointi tapahtuu DNV GL:n toimesta. Sertifiointikausi on kolme vuotta ja tänä aikana toteutetaan määräaikaisauditointeja kerran vuodessa. 

Toimintapolitiikka

Satakunnan koulutuskuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä ja joustavia koulutuspalveluja. Ammattitaitoinen henkilöstömme sitoutuu laadun kehittämiseen yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän ja muiden sidosryhmien edustajien sekä koulutuskuntayhtymän ylläpitäjien kanssa. 

Huolehdimme opiskelijoidemme ja henkilöstömme hyvinvoinnista sekä ohjaamme heitä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan. Tarjoamme terveellisen ja turvallisen opiskelu- ja työympäristön. Noudatamme toimintaamme ohjaavia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

ISO 9001 standardin mukainen toimintajärjestelmämme tukee ja varmistaa kuntayhtymän arvojen, vision ja strategian toteutumista. Toimintajärjestelmä kattaa laadunhallinnan keskeiset periaatteet, kuntayhtymän toimintaprosessit, laatutavoitteet ja niiden toteuttamista ohjaavat kuntayhtymän ohjeet.