Laadunhallinta

  

Sertifioitu toimintajärjestelmä

Satakunnan koulutuskuntayhtymälle on myönnetty vuonna 2010 laatusertifikaatti ISO 9001 ja ympäristösertifikaatti ISO 14 001 sekä vuonna 2012 työterveys- ja turvallisuussertifikaatti OHSAS 18001 DNV GL:n  toimesta. Sertifikaatit on myönnetty osoituksena laatu-, ympäristö- ja turvallisuusasioiden hyvästä hallinnasta. Sataedun toimintajärjestelmä perustuu näiden standardien mukaiselle toiminnalle. Sertifiointikausi on kolme vuotta ja tänä aikana toteutetaan määräaikaisauditointeja kerran vuodessa. Seuraava DNV GL:n toteuttama määräaikaisauditointi on 19.–21.1.2016. 

 

Toimintapolitiikka

Satakunnan koulutuskuntayhtymä tuottaa yksilöllisiä ja joustavia koulutus- ja kehittämispalveluja. Kehitämme palvelujemme työelämävastaavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja reagointiherkkyyttä asiakas- ja sidosryhmiemme tarpeista lähtien. Satakunnan koulutuskuntayhtymän henkilöstö on ammattitaitoista ja vastuuntuntoista. Se sitoutuu systemaattiseen laadun kehittämiseen yhteistyössä opiskelijoiden, työelämän edustajien, muiden sidosryhmien ja koulutuskuntayhtymän ylläpitäjien kanssa.

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä sitoutuu ottamaan huomioon kaikkien toimintojensa ympäristövaikutukset ja minimoimaan niiden haittavaikutukset. Parannamme ympäristöosaamisemme tasoa jatkuvasti. Ohjaamme opiskelijoita ja henkilöstöä terveelliseen sekä kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä huolehtii opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista. Opiskelu- ja työympäristö on turvallinen ja terveellinen. Estämme terveyden heikentymistä, tapaturmia ja muita vahinkoja minimoimalla vaaratilanteet.

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä noudattaa toimintaansa ohjaavia lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän laadunhallinnan välineenä on ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien mukainen toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä tukee ja varmistaa kuntayhtymän arvojen, vision ja strategian toteutumista. Toimintajärjestelmä on tärkein strategisen johtamisen työväline. Toimintakäsikirjassa kuvataan laadunhallinnan keskeiset periaatteet, kuntayhtymän toimintaprosessit, laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuustavoitteet ja niiden toteuttamista ohjaavat kuntayhtymän toimintaohjeet.