Kehitys- ja osaamisenhallintapalvelut

Tarjoamme monipuolisia palveluita yrityksille ja yhteisöille. Tavoitteenamme on yritysten kilpailukyvyn, kannattavuuden ja kansainvälistymisen tukeminen. Tarjoamme koulutusta liiketoiminnan- ja ammatillisenosaamisen kehittämiseen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle alla olevan mukaisesti:

 

JOHDOLLE

Arvioimme yhdessä johdon kanssa yrityksen osaamistarpeet

  • toteutus: johtoa haastattelemalla selvitetään osaamistarpeet, joita yritys tarvitsee uudistuakseen ja varmistaakseen kilpailukykynsä
  • tuotos: raportti kehittämiskohteista yritysjohdon strategisen suunnittelun työkaluksi

Laadimme koulutussuunnitelman henkilöstön täydennyskoulutustarpeista

 

HENKILÖSTÖLLE

Selvitämme yrityksen henkilöstön osaamistarpeet

  • toteutus: henkilöstöä haastattelemalla selvitetään piilevät osaamisaukot ja kehittämiskohteet
  • tuotos: raportti henkilöstön osaamistarpeista (suhteessa yrityksen kehittämissuunnitelmiin)

 

KEHITTÄJILLE

Tuemme yrityksen kehitystoiminnasta vastaavia henkilöitä erityisesti tuotekehitysprojektien suunnittelussa, valmistelussa, asiantuntijapalvelujen hankinnassa sekä rahoitusjärjestelyissä

  • toteutus: keskinäisissä suunnittelupalavereissa määritellään kehittämiskohde, jota yhdessä lähdetään toteuttamaan. Asiantuntijamme auttaa yritystä hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.
  • tuotos: kehittämissuunnitelma, rahoitusneuvonta, T&K-projekti

 

Välitämme VTT:n tutkimus- ja kehittämispalveluja satakuntalaisten yritysten käyttöön.

 

Osoite: 

Yhteyshenkilöt