Education Export

Sataedu has commenced an experiment on exporting education in Elderly Care to Changzhou in China.

Here we are working closely together with Jyväskylä Educational Consortium (JEC) and Satakunta University of Applied Sciences (SAMK).

 

The Regional Council of Satakunta and SAMK have cooperated with Changzhou over ten years, sharing the common interest of how to response to growing population of elderly people.

Sataedu and JEC are both multidisciplinary education providers, whose competence and background in elderly care are convincing, due to strong and close collaboration with working life.

 

Futher information:

Marko Kemppinen

Head of International Affairs 

                                                                                                                                                                                                                                     

Koulutusvientiä Kiinaan

Sataedu on käynnistänyt kokeilun, jossa vanhustyön koulutusta viedään Kiinan Changzhouhun. Tässä kokeilussa teemme tiivistä yhteistyötä Jyväskylän koulutuskuntayhtymän ja Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa.

 

Satakuntaliitto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyötä Changzhoun kanssa reilut kymmenen vuotta. Niiden yhteisenä intressinä on löytää keinoja vastata väestön ikääntymiseen. Sataedu ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ovat monialaisia koulutuksen järjestäjiä, joilla on vankka osaaminen ja tausta vanhustyön alalla, minkä taustalla on vahva ja tiivis työelämäyhteistyö.

 

Lisätietoja:

Marko Kemppinen

Kansainvälisyyspäällikkö