Työnantajalle

Ammattilaisia yritykseen oppisopimuksella

Työnantajalle oppisopimus sopii palkattaessa uutta työntekijää, jolta puuttuu alan ammatillinen koulutus, pätevyys tai jonka ammattitaito työtehtävään on puutteellinen.

Yritys voi myös kouluttaa henkilöstöään uusiin työtehtäviin tai kehittää henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa oppisopimuksen avulla. Opiskelijan kouluttamisesta maksetaan työnantajalle kuukausittain koulutuskorvausta. Palkatessaan työttömän työnhakijan työnantaja voi hakea palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta.

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja opastaa työpaikalla

Oppisopimusopiskelijalle nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana ja arvioida hänen edistymistään. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä perehdyttää työpaikkakouluttajan tehtäväänsä. Sataedu kouluttaa työpaikkaohjaajia säännöllisesti. Työpaikkaohjaajille suunnatut koulutukset www.sataedu.fi/tyoelama

Ulkomaan jaksosta hyötyy myös yritys

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen vaihto-opiskelijaprojektiin. Ulkomaan jaksosta hyötyy myös työnantaja ja koko yritys,  
koska: 

  • se laajentaa oman henkilöstönsä kokemuksia ja taitoja
  • se tarjoaa henkilöstölle mahdollisuuden tutustua vieraaseen kieleen ja kulttuuriin
  • se tuo kansainvälisiä yhteyksiä
  • sen myötä tutustutaan kansainvälisten organisaatioiden toimintatapoihin.

Opiskelijavaihtoon tarvitaan aina työnantajan suostumus. Työnantaja sitoutuu ottamaan ulkomaisen vaihto-opiskelijan vaihtoon vastavuoroisesti. 

Palkkaa oppisopimusopiskelija yritykseesi!

Täytä tiedot yhdessä opiskelijan kanssa sähköiseen lomakkeeseen. Lomake löytyy sivun yläosasta oikealta linkkivalikosta nimellä "Oppisopimuksen esitietolomake".

 

Katso lisätietoja Opetushallituksen sivuilta