Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus on työpaikalla opiskelua

Oppisopimuskoulutus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen. Opiskelijan tulee itse etsiä alan työpaikan. Myös viranhaltijan ja yrittäjän oppisopimuskoulutus on mahdollinen. Oppisopimusopiskelijan on oltava vähintään 15-vuotias ja pääsääntöisesti perusopetuksen päättänyt henkilö. Yläikärajaa ei ole. 

Oppisopimuskoulutus tapahtuu suurimmaksi osaksi työpaikalla. Koulutusta täydennetään tietopuolisilla teoria opinnoilla oppilaitoksessa. Suurin osa oppimistavoitteista saavutetaan käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutusta voidaan järjestää myös oman työpaikan ulkopuolella.

Oppisopimusta laadittaessa määritellään muun muassa oppiaika, suoritettava tutkinto, työaika, palkkaus ja koeaika.

Käytännössä kaikki Sataedun tutkinnot ovat oppisopimuksella suoritettavia. Katso tarjontaa koulutusten alta. 

 

Monipuoliset tehtävät takaava ammattitaidon

Työtehtävien on oltava monipuolisia ja niiden tulee soveltua suoritettavaan tutkintoon. Noin 70 - 80 prosenttia oppisopimuskoulutuksesta tapahtuu työpaikalla, jossa koulutuksesta huolehtii opiskelijan vastuullinen työpaikkakouluttaja.

 

Oppisopimuskoulutus sopii tekijälle

Kouluttautumismuoto sopii tekijälle, joka haluaa ammatin, syventää omaa osaamistaan tai suorittaa ammattitutkinnon. Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun työntekijälle tulee uusia työtehtäviä, työ muuttuu vaativammaksi tai työntekijällä on tarve kouluttautua kokonaan uuteen ammattiin.

Oppisopimuksella voi opiskella myös loppuun kesken jääneet opinnot ja valmistua ammattiin. Koulutus vaatii oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta opiskeluun.

 

Työpaikkaohjaaja ohjaa ja opastaa työpaikalla

Oppisopimusopiskelijalle nimetään henkilökohtainen työpaikkaohjaaja, jonka tehtävänä on perehdyttää ja ohjata opiskelijaa oppisopimuksen aikana ja arvioida hänen edistymistään. 

Hyvä työpaikkaohjaaja on aina oman alansa asiantuntija. Oppisopimuskoulutuksen järjestäjä perehdyttää työpaikkaohjaajan tehtäväänsä. Sataedu kouluttaa työpaikkaohjaajia säännöllisesti. Katso ohjauskoulutuksen aikataulut alakohtaisista esitteistä tai  www.sataedu.fi/tyoelama

 

Opiskelijan taloudellinen asema on turvattu

Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen koulutuksen ajalta opiskelijalle saattaa tulla ansionmenetystä. Ansionmenetykset tuolta ajalta korvataan osaksi opintososiaalisina etuina.

 

Oppisopimusopiskelijaksi voi siirtyä myös opiskelun eri vaiheissa

Oppisopimuskoulutukseen voi siirtyä opintojen aikana joustavasti. Oppisopimus on mahdollinen, kun työaika on vähintään 25 tuntia viikosta ja työstä saa palkkaa. Oppisopimuskoulutukseen siirryttäessä opiskelija ottaa yhteyttä Sataedun opinto-ohjaajaansa, neuvottelee alustavasti tulevan työnantajansa kanssa ja ottaa yhteyttä alan oppisopimusasioiden yhteyshenkilöön.

 

Opiskele ulkomailla!

Opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen vaihto-opiskelijaprojektiin opiskelun aikana.  Työnantaja sitoutuu ottamaan ulkomaisen vaihto-opiskelijan vaihtoon vastavuoroisesti. Opiskelijavaihtoon tarvitaan aina työnantajan suostumus.  

 

Oppisopimustyöpaikka jo tiedossa!

Täytä tiedot sähköiseen lomakkeeseen. Lomake löytyy sivun yläosasta oikealta linkkivalikosta nimellä "Oppisopimuksen esitietolomake". 

 

Oppisopimusopiskelija jo!

Hae opintososiaalisia etuisuuksia tietopuolisen koulutuksen ajalta. Täytä, tulosta ja allekirjoita lomake. Lomake linkistä: Lasku opintososiaalisista eduista.

Ilmoita oppisopimuskoulutukseen liittyvistä muutoksista. Täytä, tulosta ja allekirjoita lomake. Lomake linkistä: Oppisopimuskoulutuksen muutokset

Lomakeet löytyvät  oikealta linkkivalikosta. Lomakkeet postitetaan osoitteeseen:

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Oppisopimus

PL 87, Suoratie 1

32801 Kokemäki

 

Katso lisätietoja Opetushallituksen sivuilta