Yleiset pääsyvaatimukset

Yhteishaussa mukana olevaan koulutukseen on yleisenä pohjakouluvaatimuksena perusopetuksen oppimäärä tai vastaavat tiedot. Jos haet ammatilliseen koulutukseen, jonka opintoihin tai ammatissa toimimiseen sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaatimuksia, on sinun täytettävä tietyt terveydentilavaatimukset.

Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Terveydentilavaatimuksia on seuraavissa  Sataedun koulutustarjonnassa olevissa ammatillisissa perustutkinnoissa:
• Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja ja yhdistelmäajoneuvon kuljettaja
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Lisätietoa saat opinto-ohjaajiltamme.