Tekemällä oppien ravintola-alalle -koulutukset

Suorita ravintola-alan tutkinto, tutkinnon osa ja työllisty!

Koulutusten tavoitteena on suorittaa osa tai koko tutkinto ja edistää opiskelijan mahdollisuuksia työllistyä. Alan työpaikkoja ovat mm. kahvilat, henkilöstöravintolat, ravintolat, suurkeittiöt sekä juhla- että pitopalveluyritykset. Alan ammattilaisia on töissä myös liikenneasemilla.

Koulutukset on tarkoitettu alan töistä kiinnostuneille ja jo keittiö- tai ravintola-alalla työskenteleville. Koulutus vaatii riittävän hyvän suomen kielen taidon.

Kouluttaja tekee yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijalle oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan ammatillinen osaaminen ja valitaan opiskelijalle sopiva tutkinto tai tutkinnon osat suoritettavaksi. Opiskeluaika riippuu opiskelijan osaamisesta ja aikaisemmasta työkokemuksesta.

Koulutus on käytännönläheistä ja tekemällä oppimista. Koulutuspaikkoina toimivat oppilaitoksen omat kahvila-, ravintola- sekä suurtalouspuolen oppimisymäristöt,  että alan työpaikat, joissa on mahdollisuus tehdä monipuolisia ruuanvalmistus- ja asiakaspalvelutehtäviä.

Työtön tai työttömyysuhan alainen henkilö voi opiskella työttömyysetuudella (lisätiedot ja työvoimakoulutukset www.te-palvelut.fi).

Maahanmuuttajat hakevat perehdytyskoulutukseen.