Vanhustyön erikoisammattitutkinto, verkko-opintoina

Haku koulutukseen 5.11.2019 asti. Koulutus alkaa tammikuussa 2020.

Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai
muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja työkokemusta vanhustyöstä.

Kaikki hakijat haastatellaan hakuajan päätyttyä.

Tutkinto on tarkoitettu ikääntyneiden parissa työskenteleville henkilöille, joilla on vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaavassa tutkinnossa hankittu osaaminen.

Koulutus on pituudeltaan keskimäärin 1-2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti

Opinnot kestävät noin 1 - 2 vuotta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti, jossa huomioidaan aikaisemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikoilla näyttöinä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon muodostuminen:

Pakolliset tutkinnon osat
• Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp
• Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp
• Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi
• Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen, 40 osp
• Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp
• Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä, 40 osp
• Kuolevan ihmisen hoitaminen, 40 osp

Koulutukseen liittyy työelämässä tapahtuva oppiminen omalla työpaikalla ikäihmisten kanssa tapahtuvissa erilaisissa toiminnoissa.

Tutkinnon suorittanut työskentelee ikääntyneiden hoidon ja huolenpidon moninaisissa tehtävissä. Hänellä on valmiudet osallistua aktiivisena toimijana myös vanhustyön johtamis- ja koordinointitehtäviin, kuten vanhus- tai asiantuntijaryhmän vastuu- ja yhdyshenkilönä toimimiseen sekä palvelun suunnitteluun ja arviointiin joko itsenäisesti tai moniammatillisten tiimien jäsenenä.

Tutkinto antaa valmiudet tehdä vanhustyön erikoisosaamista vaativia tehtäviä perustason tehtävien lisäksi omalla osaamisalueellaan.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan mikäli ilmoittautuminen
perutaan viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tai jätetään kokonaan peruuttamatta.
Koulutusmaksua ei palauteta mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Alkamisajankohta: 20.1.2020
Hinta: 470 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen