Vanhustyön erikoisammattitutkinto, verkko-opintoina

Haku koulutukseen 15.11.2020 asti. Koulutus alkaa joulukuussa 2020.

Kaikki hakijat haastatellaan etäyhteydellä. Hakijoihin ollaan yhteydessä mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Pääsyvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja tai muu vastaava sosiaali- ja terveysalan koulutus (AMK) ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Opinnot kestävät noin 2 vuotta. Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen ja ammattitaito kirjataan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ja ne vaikuttavat opintojen pituuteen. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä työpaikoilla näyttöinä. Opintojen toteutuminen vaatii vahvaa työelämäyhteistyötä ikääntyneiden ihmisten kanssa.

TUTKINNON RAKENNE
Pakolliset tutkinnon osat:
• Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen, 50 osp
• Asiakaspalveluverkostossa toimiminen, 50 osp
• Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, 40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, joista on valittava yksi:
• Sairaan ikääntyneen ihmisen hoitaminen, 40 osp
• Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen, 40 osp
• Yrittäjänä toimiminen vanhustyössä, 40 osp
• Kuolevan ihmisen hoitaminen, 40 osp

TUTKINNON SUORITTANUT
Tutkinnon suorittanut työskentelee ikääntyneiden ihmisten hoidon ja huolenpidon moninaisissa tehtävissä. Hänellä on valmiudet osallistua aktiivisena toimijana myös vanhustyön johtamis- ja koordinointitehtäviin, kuten vanhus- tai asiantuntijaryhmän vastuu- ja yhdyshenkilönä toimimiseen sekä palvelun suunnitteluun ja arviointiin joko itsenäisesti tai moniammatillisten tiimien jäsenenä.
Tutkinto antaa valmiudet tehdä vanhustyön erikoisosaamista vaativia tehtäviä omalla osaamisalueellaan.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Laskutamme koulutuksen hinnan opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen. Koulutusmaksua ei palauteta, mikäli opiskelija keskeyttää opinnot.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Hinta: 470 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hakuaika on päättynyt

Lisätietoja koulutuksesta

Maaria Hemiä
lehtori
+358 40 199 4162
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Erja Kaukonen
tuntiopettaja
+358 40 199 4189
Satakunnan koulutuskuntayhtymä