Vanhustyön erikoisammattitutkinto, ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja (EAT)

KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on jo työkokemusta ikäihmisten kanssa toimimisesta ja jotka haluavat syventää osaamistaan ikäihmisten palveluista, hyvinvoinnista ja hoitotyöstä.

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tasoiset tiedot ja riittävä työkokemus vanhustyöstä.

Pääsyvaatimuksen täyttäneet hakijat haastatellaan joulukuussa 2021. Opiskelijavalinnat tehdään haastatteluiden perusteella.
Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai kielitaitoa ei ole muuten voitu todentaa, järjestetään kielikoe yksilöllisesti.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina verkossa. Opinnot kestävät noin 1,5-2 vuotta.

Tutkinnon suorittaminen on mahdollista työn ohella joko omaehtoisesti tai oppisopimuksella. Opiskelijalla tulee olla työpaikka ikäihmisten parissa.

Ennen opintojen aloitusta laaditaan kaikille opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Pakolliset tutkinnon osat:
- Ikääntyneen ihmisen kohtaaminen ja mielekkään arjen tukeminen
- Ikääntyneen ihmisen asioiden hoitamisessa tukeminen
Valinnaiset tutkinnon osat:
- Gerontologinen hoitotyö
- Ikääntyneen ihmisen elämänhallinnassa ja riippuvuuksista irroittautumisessa tukeminen
- Ikävalmentajana toimiminen
- Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen tukeminen
- Palliatiivinen hoitotyö
- Projektipäällikönä toimiminen
- Saattohoitotyö, kuoleman kohtaaminen ja läheisten tukeminen
- Vainajan laittaminen ja läheisten tukeminen
- Vanhustyön työhyvivoinnin koordinointi
- Vastuuhenkilönä vanhustyössä toimiminen

KOULUTUKSEN SUORITTANUT
Ikääntyneen ihmisen palveluohjaaja osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa, palveluiden käytössä sekä teknologian hyödyntämisessä toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi.

Tutustuthan tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin ennen hakeutumista.

Hinta: 480 €
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Mirva Saarinen
lehtori
+358 40 199 4192
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja koulutuksesta

Maaria Hemiä
lehtori
+358 40 199 4162
Satakunnan koulutuskuntayhtymä