Siirry sisältöön

Vammaistyön osaamisala (päivämonimuoto)

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Vammaistyön osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN JA OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Tuo hakemuksessa selkeästi esille:
• aiempi koulutuksesi ja opintomenestyksesi (hakukelpoisuus + muut koulutukset, laita todistukset liitteeksi)
• työkokemuksesi ja siihen liittyvät työtehtäväsi
• miksi olet hakeutumassa kyseiseen osaamisalaan
• kerro myös miten olet miettinyt koulutuksen toteutumista oman elämäntilanteen näkökulmasta (mm. lähiopetukseen ja työelämäjaksoihin osallistuminen)

Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun viimeistään hakuajan päättymisen jälkeen.
Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla. Huomaathan seurata siis Roskaposti -kansiotasi haastattelukutsun varalta.

Opiskelijavalinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

Koulutuksen järjestäjä päättää opiskelijaksi ottamisesta seuraavilla valintaperusteilla:
• Oppimisvalmiudet: aiempi koulutus ja opiskelumenestys
• Motivaatio
• Aiemmin hankittu osaaminen
• Soveltuvuus alalle
• Opiskelumahdollisuudet

Haastattelussa keskustellaan myös tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista ja sora-lainsäädännöstä ja niiden vaikutuksesta alalla työskentelyyn.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Kankaanpäässä päivämonimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena.
Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opintojen suorittamisen kannalta välttämätön.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen). Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Vammaistyön osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp.
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp.

Koulutuksessa keskitytään saamaan lisätietoa autismista, toiminnallisista menetelmistä, itsemääräämisen mahdollistamisesta, erilaisista kommunikaation keinoista tai lääkehoidosta. Opinnot sisältävät myös tietoa eri sairauksista, vammaisryhmistä, mielenterveyden edistämisestä, ikääntyvien henkilön hoitamisesta sekä heidän kehityksensä seuraamisesta.

Koulutuksessa perehdytään palvelujärjestelmiin ja opitaan ohjausmenetelmiä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii koulutuksessa myös voimaannuttavia menetelmiä, joilla asiakasta pystytään tukemaan, ohjaamaan ja valmentamaan mahdollisimman itsenäiseen elämään ja päätöksentekoon.

Koulutuksessa opitaan kartoittamaan henkilön avuntarvetta ja toteuttamaan yksilöllisiä suunnitelmia yhteistyössä verkostojen ja moniammatillisen yhteisön kanssa. Opiskelijat opiskelevat erilaisia kommunikaatiokeinoja (kuvakommunikaatio, selkokieli ja tukiviittomat).

VAMMAISTYÖSSÄ TYÖSKENTELY
Vammaistyön osaamisalan suorittanut työskentelee erilaisissa ympäristöissä, joissa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 9.1.2023
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Kaisa Kallio
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4204
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä