Vammaistyön osaamisala

PÄÄSYVAATIMUSTIEDOT
Vammaistyön osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN
Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

OPISKELIJOIDEN VALITSEMINEN
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluun hakuajan päättymisen jälkeen. Haastattelukutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla, joten muistathan tarkistaa myös Roskaposti -kansiosi. Valinnat koulutukseen tehdään haastatteluiden perusteella.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAMINEN
Opetus toteutetaan Kankaanpäässä monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena.
Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, verkkoluentoja, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja kaksi näyttöä. Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opintojen suorittamisen kannalta välttämätön.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen (tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen). Koulutuksen kesto määräytyy aiemmin hankitun osaamisen perusteella.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Vammaistyön osaamisala sisältää kaksi pakollista tutkinnon osaa:
- Osallisuuden edistäminen vammaistyössä, 35 osp.
- Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä, 40 osp.

Koulutuksessa keskitytään saamaan lisätietoa autismista, toiminnallisista menetelmistä, itsemääräämisen mahdollistamisesta, erilaisista kommunikaation keinoista tai lääkehoidosta. Opinnot sisältävät myös tietoa eri sairauksista, vammaisryhmistä, mielenterveyden edistämisestä, ikääntyvien henkilön hoitamisesta sekä heidän kehityksensä seuraamisesta.

Koulutuksessa perehdytään palvelujärjestelmiin ja opitaan ohjausmenetelmiä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii koulutuksessa myös voimaannuttavia menetelmiä, joilla asiakasta pystytään tukemaan, ohjaamaan ja valmentamaan mahdollisimman itsenäiseen elämään ja päätöksentekoon.

Koulutuksessa opitaan kartoittamaan henkilön avuntarvetta ja toteuttamaan yksilöllisiä suunnitelmia yhteistyössä verkostojen ja moniammatillisen yhteisön kanssa. Opiskelijat opiskelevat erilaisia kommunikaatiokeinoja (kuvakommunikaatio, selkokieli ja tukiviittomat).

VAMMAISTYÖSSÄ TYÖSKENTELY
Vammaistyön osaamisalan suorittanut työskentelee erilaisissa ympäristöissä, joissa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä, ovat hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä.

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Alkamisajankohta: 10.1.2022
Paikkakunta: Kankaanpää
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Kaisa Kallio
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4204
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä