Vammaistyö, monimuoto (päivä)

VAMMAISTYÖN OSAAMISALA

Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Pääsyvaatimustiedot:

Vammaistyön osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen tai kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Koulutuksen tiedot:

Vammaistyön osaamisalan suorittaneella lähihoitajalla on valmiudet suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakaslähtöisesti
eri-ikäisten, eri tavalla vammaisten ja eri kulttuureista tulevien asiakkaiden hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta
moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

Lähihoitaja hyödyntää työssään vammaistyön tietoperustaa. Hän kunnioittaa vammaisen asiakkaan ihmisarvoa,
loukkaamattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Hän tukee asiakkaan osallisuutta ja tunnistaa oman vallankäyttötapansa.
Hän kommunikoi erilaisten asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa puhetta tukevia tai korvaavia kommunikaatiomenetelmiä.
Hän käyttää vammaistyön apuvälineitä ja ohjaa asiakasta niiden turvallisessa käytössä. Hän tukee ja ohjaa vammaista
asiakasta terveyden edistämisessä sekä kohtaa työssään haastavasti käyttäytyviä asiakkaita.

Vammaistyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja osaa suunnitella yhdessä asiakkaan kanssa vammaiselle asiakkaalle
viihtyisän ja turvallisen asuin- ja elinympäristön. Työ on ihmissuhdetyötä, jota tehdään yhteistyössä vammaisen itsensä,
hänen läheistensä sekä moniammatillisen työryhmän kanssa. Työ vaatii luovaa ongelmanratkaisutaitoa sekä
jatkuvaa oman työn kehittämistä.

Vammaistyön osaamisalan suorittanut lähihoitaja työskentelee mm. erilaisissa vammaistyön toimintaympäristöissä.

Opetus toteutetaan Harjavallassa monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena.
Monimuoto-opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö.
Etätyöskentelyssä käytetään verkko-oppimisympäristöä. Oma tietokone internet-yhteyksillä on opintojen
suorittamisen kannalta välttämätön.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen
(tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Alkamisajankohta: 7.1.2020
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä