Siirry sisältöön

Välinehuoltoalan perustutkinto (työvoimakoulutus)

Koulutus antaa perustiedot ja -taidot välinehuoltajan tehtäviin. Välinehuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää.

Välinehuolto tuottaa puhtaita, desinfioituja, steriilejä, toimintakelpoisia ja käyttötarkoituksen mukaisia välineitä potilaan hoitoa ja tutkimusta varten. Toiminta on vastuullista, tartuntojen leviämistä ehkäisevää työtä.

INFO koulutuksesta 15.2.2023 klo 10:00, Sataedun Ulvilan toimipaikassa (os. Yhdystie, Ulvila).
Tervetuloa kuulemaan lisää koulutuksesta!

VÄLINEHUOLTAJA AMMATTINA

Välinehuoltajan työn ammattitaitovaatimuksiin kuuluu huolellisuus, tarkkuus, luotettavuus ja vastuullisuus. Välinehuoltajalta vaaditaan lisäksi yhteistyö- ja ryhmätyötaitoja sekä joustavuutta.
Hakijalla tulee olla hyvät tietotekniset valmiudet, tehtävissä tarvittava hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys sekä hyvä suomen kielen taito. Koulutukseen valituilla tulee olla mahdollisuus tehdä kolmivuorotyötä.

Välinehuoltaja tuntee välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön (välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen). Koulutuksessa käydään läpi aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin. Koulutuksessa tutustutaan huollettavien työvälineiden nimiin, ominaisuuksiin, erityismerkintöihin sekä huoltotapoihin. Perustutkinnon suorittanut osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.
Välinehuoltaja osaa noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja.
Koulutuksen suorittanut tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja ohjeet ja noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE

Välinehuoltaja voi työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopia- yksiköissä, laboratoriossa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhuollon yksiköissä. Hän voi toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja steriloitiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa.
Välinehuoltaja voi työskennellä myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa. Toimintaympäristöt voivat olla teknologialtaan erilaisia. Välineiden huoltotoiminta on joko keskitetty alueellisiin, pitkälle automatisoituihin välinehuoltokeskuksiin tai pienempiin välinehuoltokeskuksiin.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE

Koulutus sisältää teoriaopetusta, työssäoppimisjaksoja ja verkko-opiskelua. Tutkinto on valmis, kun pakolliset/valinnaiset tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen.

HAKEUTUMINEN JA VALINTA

Koulutukseen valitaan 8 työtöntä tai työttömyysuhan alaista henkilöä, jotka ovat kiinnostuneita välinehuoltajan työstä ja soveltuvat sosiaali- ja terveysalalle.

Huolehdi, että TE-toimistossa on tehty koulutuksesta työllistymissuunnitelma varmistaaksesi oikeutesi mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan koulutuksen ajalta.

Koulutushakemus on sitova, sitä ei voi perua ilman pätevää syytä.

Koulutukseen hakeudutaan tämän sivun alaosan "hae tähän koulutukseen" painikkeesta. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Jos sinut hyväksytään koulutukseen, niin työnhakusi tulee olla voimassa TE-toimistossa.

Tutustu jo hakeutumisvaiheessa terveydentilavaatimuksiin:
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/
Tutustu myös SORA-lainsäädöksiin: https://sataedu.fi/opiskelu-sataedussa/nain-haet/sora-lait/

- Haku päättyy 2.3.2023
- Esivalinnat hakemusten perusteella 3.3.2023
- Soveltuvuuskokeet 12.3.2023 Sataedu Ulvilan toimipaikassa, os. Yhdystie, 28400 ULVILA. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja psykologin yksilöhaastattelun. Hakijan on saatava soveltuvuuskokeesta hyväksytty tulos voidakseen tulla valituksi koulutukseen.
- Opiskelijavalinta tehdään soveltuvuuskokeiden perusteella 14.3.2023.
- Koulutus alkaa 27.3.2023

Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä kouluttaja Piia Lahti, etunimi.sukunimi@sataedu.fi, puh. 040 199 4154
Koulutukseen hakemisesta Hannele Seppä, hannele.seppa@te-toimisto.fi, puh. 0295 045 057

Oppilasvalinta:
Omaan koulutushakuun liittyvää tietoa voi seurata netissä www.te-palvelut.fi sivustolla, Oma asiointi -palvelussa osoitteessa tyomarkkinatori.fi (Oma asiointi - kaikki asiointi - työvoimakoulutus) Näin saat tiedon heti tilanteestasi koulutushaussa. Lisäksi TE-toimisto lähettää valinnoista tiedon postitse.

Alkamisajankohta: 27.3.2023
Paikkakunta: Ulvila
Hae koulutukseen