Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus Sote, verkko-opintoina

TYÖPAIKKAOHJAAJA- JA ARVIOIJAKOULUTUS, verkkokoulutus

Koulutus on tarkoitettu työntekijöille ja työnantajille, jotka toimivat sosiaali- ja terveysalalla ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla oppimisen ohjaajina ja osaamisen näyttöjen arvioijina.

Koulutuksen tavoitteet:
- antaa valmiuksia toimia työpaikalla oppimisen ohjaajana ja osaamisen näyttöjen arvioijana
- edistää työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamista ja ohjauskäytäntöjen kehittymistä
- kehittää työssäoppimisen ohjaamista ja ammattitaidon arviointia työpaikalla

Koulutuksen sisältö:
Koulutus koostuu kolmesta selkeästi erillisestä osiosta, jotka tarvittaessa voi suorittaa yksittäinkin,
esim. jos haluaa kerrata / päivittää oman osaamisensa. Yksittäisiin osioihin liittyy myös oppimistehtävä.

Aiheet ovat seuraavat:
I Ammatillinen koulutus tänään
- toisen asteen ammatillinen koulutus – mitä muuttunut ja muuttuu edelleen
- sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja – tutkinnon rakenteen esittely
- oppisopimuskoulutuksen periaatteet
II Työpaikalla oppimisen suunnittelu ja ohjaaminen
- työpaikalla oppimisen periaatteet, osapuolten tehtävät, ohjaaminen
- työpaikan työsuojelu-, työturvallisuus- ja ammattialan säädösten huomioiminen perehdytyksessä
III Osaamisen arviointi
- osaamisen näyttöjen suunnittelu ja toteutus

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena ja sen suorittaminen edellyttää tietoteknisiä perusvalmiuksia.
Oppimisympäristö on Moodle. Kun olet ilmoittautunut koulutukseen, opintosihteeri lähettää sinulle verkkotunnukset
sekä tarkemmat ohjeet koulutuksen suorittamiseen.

Koulutus on suoritettu, kun osallistuja on suorittanut hyväksytysti kaikki oppismistehtävät. Koulutuksesta saa todistuksen.

Koulutus on osallistujalle maksuton.

Lisätiedot: Sinikka Lassila, sinikka.lassila@sataedu.fi, 040 199 4259

Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Sinikka Lassila
lehtori
+358 40 199 4259
Satakunnan koulutuskuntayhtymä