Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittaneella on tieto- ja viestintätekniikan tehtävissä edellytetty ammattitaito, ja hän osaa toimia yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä.

Sataedussa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta voi valmistua elektroniikka-asentajaksi, hyvinvointiteknologia-asentajaksi, tietoverkkoasentajaksi ja IT-tukihenkilöksi.

Elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä asennus-, testaus- ja huoltotöitä-. Hän käsittelee oikein elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä.

Hyvinvointiteknologia-asentaja toimii sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaisesti. Hän osaa asentaa turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä sekä hyödyntää hyvinvointiteknologiaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Hän varmistaa laitteiden turvallisen käytön ja opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian käytössä.

Tietoverkkoasentaja osaa tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan vaatimuksien ja ohjeiden mukaisesti. Hän huomioi tietoliikenneverkkojen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä tekee tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi.

IT-tukihenkilö työskentelee työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii osana tietohallintoa ja auttaa käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon osista (35 osp).

Elektroniikka-asentajan opintojen sisältö:
- Pakolliset tutkinnon osat:
- Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
- Elektroniikka-asennukset, 45 osp
- Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan 75 osp

Hyvinvointiteknologian opintojen sisältö:
- Pakolliset tutkinnon osat:
- Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
- Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan arjessa selviytymisen tukena, 15 osp
- Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asennus, 45 osp
- Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan 60 osp

Tietoverkkoasentajan opintojen sisältö:
- Pakolliset tutkinnon osat:
- Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
- Tietoverkkokaapeloinnit, 45 osp
- Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan 75 osp

IT-tukihenkilön opintojen sisältö:
- Pakolliset tutkinnon osat:
- Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät, 25 osp
- Teknisessä tukipalvelussa toimiminen, 45 osp
- Valinnaisia tutkinnon osia suoritetaan 75 osp

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet.

Paikkakunta: Ulvila
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Minna Takkunen
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4404
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Soile Laaksonen
opintosihteeri
+358 40 199 4805
Satakunnan koulutuskuntayhtymä