Siirry sisältöön

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (jatkuva haku)

Sataedussa tieto- ja viestintätekniikan opinnoista voi valmistua tietoverkkoasentajaksi tai IT-tukihenkilöksi. Työpaikalla järjestettävällä koulutuksella voi myös suuntautua hyvinvointiteknologia-asentajaksi tai elektroniikka-asentajaksi.

Opintoalalta valmistuu nopeasti kehittyvälle alalle. Opinnoissa ja työssä tarvitaan tiedonhaku- ja ongelmanratkaisutaitoja, loogista päättelykykyä sekä hyvää englannin kielen taitoa.

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon rakenne ja sisältö on suunniteltu niin, että Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen -tutkinnon osan suorittanut saa rajoitetun sähköalan pätevyyden (sähköpätevyys 3).

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Koulutus toteutetaan päiväopintoina.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet.

Paikkakunta: Ulvila
Hae koulutukseen

Lisätietoja koulutuksesta

Minna Takkunen
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4404
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Katriina Liimu
opintosihteeri
+358 40 199 4905
Satakunnan koulutuskuntayhtymä