Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Koulutus opettaa tekemään jalkineita ja korjaamaan niitä. Opiskelija oppii tuntemaan nahka- ja jalkinealan materiaalit, kenkärakenteet ja saa perustiedot yrittäjyydestä. Taitojen karttuessa hän oppii suunnittelemaan jalkineita ja muita nahkatuotteita. Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin jalkinealan yrityksiin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Suutarin ammattiin opiskelevalla on hyvä olla alalla tarvittavaa kädentaitoa ja luovuutta. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet asiakaspalvelusta ja yrittäjyydestä. Opiskelijat suuntautuvat joko jalkineiden valmistukseen tai jalkineiden korjaukseen valintansa mukaan.

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tekstiili- ja muotialan perustutkinnon jalkinealan koulutusohjelmassa. Tutkinto suoritetaan näyttötutkintoina, joita opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana opintojen eri vaiheissa.
Koulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija voi täydentää osaamistaan ja pääsee tekemään koulutuksessa opittuja asioita käytännön työn parissa.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi työkokemus, opinnot ja muu osaaminen.
Jalkinealan koulutus antaa hyvän ja monipuolisen perusosaamisen jalkinealalla työskentelyyn ja työllistymiseen.

Koulutuksen kesto on noin 13 kk.

Alkamisajankohta: 14.8.2019
Paikkakunta: Kankaanpää
Hakuaika on päättynyt

Lisätietoja antaa

Juhani Männistö
lehtori
+358 40 199 4920
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä