Tekstiili- ja muotialan perustutkinto (mitta- ja ortopediset jalkineet)

Koulutus on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille, jotka haluavat oppia mitta- ja ortopedisten jalkineiden valmistusta. Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet asiakaspalvelusta ja yrittäjyydestä. Suutarin ammattiin opiskelevalla on hyvä olla alalla tarvittavaa kädentaitoa ja luovuutta.

Jalkinealan koulutus painottuu mitta- ja ortopedisten jalkineiden valmistukseen. Mittajalkineet valmistetaan jaloista tehdyn asiantuntijalausunnon sekä asiakkaan mittojen ja toiveiden mukaisesti.

Jalkinealan koulutus antaa hyvän ja monipuolisen perusosaamisen jalkinealalla työskentelyyn ja työllistymiseen.

KATSO ESITTELYVIDEO:
https://www.youtube.com/watch?v=bQTxKVZ2WUs

LISÄTIEDOT
Koulutuksessa opitaan valmistamaan yksilölliset tukevat, pehmustetut ja ortopedisesti korjaavat jalkineet.

Kouluksen suorittanut:
* osaa tarkistaa jalkineiden sopivuuden ja toimivuuden.
* osaa valita tarvittaessa oikeanlaisen valmisortoosin ja tarkistaa sen sopivuuden ja toimivuuden.
* tuntee anatomiaa, fysiologiaa, patologiaa ja biomekaniikkaa riittävästi osatakseen tulkita oikein ortopedistä ja kirurgista lausuntoa ja sen tiedon pohjalta valmistaa yksilölliset toimivat jalkineet ja pohjalliset oikeista materiaaleista ja komponenteista.
* osaa tehdä ortopediset muutokset valmisjalkineisiin ja opastaa potilasta valitsemaan oikeat jalkineet.
* osaa ottaa huomioon yksilön tarpeet ja toiveet sekä kertoa tuotteen valmistukseen liittyvät rajoitteet.
* tietää ammattiin liittyvän etiikan ja vastuun ja noudattaa sitä ammatissaan.

Opiskelija oppii tuntemaan nahka- ja jalkinealan materiaalit, kenkärakenteet ja saa perustiedot yrittäjyydestä.
Taitojen karttuessa koulutuksessa opitaan suunnittelemaan jalkineita ja muita nahkatuotteita.

Opiskelijat suuntautuvat joko jalkineiden valmistukseen tai jalkineiden korjaukseen valintansa mukaan.
Koulutukseen kuuluu työssäoppimisjakso, jonka aikana opiskelija voi täydentää osaamistaan ja pääsee tekemään koulutuksessa opittuja asioita käytännön työn parissa.

Koulutuksen aikana opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua erilaisiin jalkinealan yrityksiin ja alan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa tekstiili- ja muotialan perustutkinnon jalkinealan koulutusohjelmassa.

Tutkinto suoritetaan näyttötutkintoina, joita opiskelija suorittaa opiskelunsa aikana opintojen eri vaiheissa.
Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi työkokemus, opinnot ja muu osaaminen.

Työvoimakoulutuksen kustannukset:
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä. Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Oppilasvalinta:
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti
www.te-palvelut.fi -> Oma asiointi -> Työvoimakoulutus
Kaikille hakijoille lähetetään valintatieto.

TIEDUSTELUT
Koulutuksen sisällöstä:
Sataedu, Juhani Männistö
p. 040 199 4920,
juhani.mannisto@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:
Satakunnan TE-toimisto, Juha Jokinen
p. 0295 045 053,
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa
Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 701.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

SUUTARIT FACEBOOKISSA
https://www.facebook.com/suutarit

Alkamisajankohta: 27.10.2020
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen