Tekemällä oppien ravintola-alalle (aloitus 2/2021)

Täydennä osaamistasi - nopeasti ja joustavasti työelämän tarpeisiin ajanmukaisissa oppimisympäristöissä. Sinulla voi olla hankittuna kannuksia jo keittiön tai salin puolelta. Nyt voit yhdistää ne yhdeksi tutkinnoksi tai tutkinnon osaksi.

Ravitsemisala tarjoaa useita vaihtoehtoja kaikille, jotka haluavat kehittyä alan taitajiksi. Opiskelu on joustavaa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi työkokemus, osaaminen ja aiempi koulutus.

KOULUTUKSEN ESITTELY:
https://bit.ly/2xEzF5z
https://www.facebook.com/ravintolahovi/videos/398970047478824/

LISÄTIEDOT
Koulutuksien käytännön opetus tapahtuu kahvila Hovinarrissa, opetusravintola Sataedu Hovissa, suurkeittiö, sekä alan työssäoppimispaikoissa opiskelijan oman toiveen mukaan.
Opetuksen pääpaino on käytännön töissä, mutta koulutukseen kuuluu myös teoriaopintoja ja itsenäistä opiskelua.

Koulutus sopii henkilölle, jotka haluavat oppia uuden ammatin tai täydentää perustutkinnossa saamaansa osaamistaan aina ammattitutkintoon saakka. Opetusravintola Hovissa opiskelijat saavat turvallisessa ympäristössä ammatillisia haasteita niin ruoan valmistamiseen kuin sen esille laittoon ja tarjoiluun.

Hyvät yhteistyöverkostomme takaavat opiskelijoillemme monipuoliset työssäoppimispaikat. Työssäoppimisjakso mahdollistaa alan työtehtäviin perehtymisen käytännössä, antaen usein myös tulevan työpaikan valmistuvalle opiskelijalle.

Koulutuksen ja omien koulutusvalintojen kautta voit siis valmistua kokiksi, tarjoilijaksi, baarimestariksi tai suurtalouskokiksi.

Tiedustelut:
- Koulutuksen sisältö ja toteutus: Sataedu, Kouluttaja Maija Poutanen
puh 040 199 4970, maija.poutanen@sataedu.fi
- Koulutukseen hakeutumisesta : TE-toimisto, Juha Jokinen
puh 0295 045 053, juha.jokinen@te-toimisto.fi

Lisätietoa:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.html
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha).

Oppilasvalinta: Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja/tai tarvittaessa sähköpostitse/tekstiviestillä.

Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen