Tekemällä oppien ravintola-alalle

Täydennä osaamistasi - nopeasti ja joustavasti työelämän tarpeisiin ajanmukaisissa oppimisympäristöissä. Sinulla voi olla hankittuna kannuksia jo keittiön tai salin puolelta. Nyt voit yhdistää ne yhdeksi tutkinnoksi tai tutkinnon osaksi.

Ravitsemisala tarjoaa useita vaihtoehtoja kaikille, jotka haluavat kehittyä alan taitajiksi. Opiskelu on joustavaa ja jokaiselle opiskelijalle tehdään oma opiskelusuunnitelma. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi työkokemus, osaaminen ja aiempi koulutus.

KOULUTUKSEN ESITTELY:
https://www.facebook.com/ravintolahovi/videos/398970047478824/

KOULUTUKSEN ESITE:
https://bit.ly/3oCa2bc

LISÄTIEDOT
Koulutuksien käytännön opetus tapahtuu kahvila Hovinarrissa, opetusravintola Sataedu Hovissa, suurkeittiö, sekä alan työssäoppimispaikoissa opiskelijan oman toiveen mukaan.
Opetuksen pääpaino on käytännön töissä, mutta koulutukseen kuuluu myös teoriaopintoja ja itsenäistä opiskelua.

Koulutus sopii henkilölle, jotka haluavat oppia uuden ammatin tai täydentää perustutkinnossa saamaansa osaamistaan aina ammattitutkintoon saakka. Opetusravintola Hovissa opiskelijat saavat turvallisessa ympäristössä ammatillisia haasteita niin ruoan valmistamiseen kuin sen esille laittoon ja tarjoiluun.

Hyvät yhteistyöverkostomme takaavat opiskelijoillemme monipuoliset työssäoppimispaikat. Työssäoppimisjakso mahdollistaa alan työtehtäviin perehtymisen käytännössä, antaen usein myös tulevan työpaikan valmistuvalle opiskelijalle.

Koulutuksen ja omien koulutusvalintojen kautta voit siis valmistua kokiksi, tarjoilijaksi, baarimestariksi tai suurtalouskokiksi.

TIEDUSTELUT
Koulutuksen sisältö ja toteutus:
Sataedu
Kouluttaja Maija Poutanen
p. 040 199 4970
maija.poutanen@sataedu.fi

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
TE-palvelut Satakunta
Janette Haanpää
p. 029 504 5285
janette.haanpaa@te-toimisto.fi

Juha Jokinen
p. 029 504 5053
juha.jokinen@te-toimisto.fi

Lisätietoa:
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/puhelinpalvelut/puhelin_koulutusneuvonta/index.html
http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta_koulutus/tyovoimakoulutus/index.html
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha).

Oppilasvalinta
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti www.te-palvelut.fi (asioi verkossa-painikkeen kautta), koulutushakemukseni tilanne.
Työ- ja elinkeinotoimisto ilmoittaa valinnasta kirjallisesti ja/tai tarvittaessa sähköpostitse/tekstiviestillä.

Huolehdi, että TE-toimistossa on tehty koulutuksesta työllistymissuunnitelma varmistaaksesi oikeutesi mahdolliseen työttömyysetuuden korotusosaan koulutuksen ajalta.

Alkamisajankohta: 1.3.2021
Paikkakunta: Kankaanpää
Hae koulutukseen