Suunhoito, monimuoto

SUUNHOIDON OSAAMISALA

Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Pääsyvaatimustiedot:

Suunhoidon osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen).
Koulutukseen valitaan pääsääntöisesti vain sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja suorittaneita.

Koulutus alkaa alkuvuodesta 2020.

Koulutuksen tiedot:

Opetus toteutetaan Ulvilassa monimuoto-opintoina ja oppisopimuskoulutuksena.
Opintoihin sisältyy lähiopetusta, etätyöskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen
(tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Hammashoitaja työskentelee eri ikäisten asiakkaiden kanssa erilaissa toimintaympäristöissä. Työn tavoitteena on
hammashoidon, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Ammattinimikkeet ovat lähihoitaja tai hammashoitaja.

Suun ja hampaiden hoidossa lähihoitaja osallistuu suun alueen sairauksien tutkimukseen ja hoitotoimenpiteisiin
(paikkaus, juurihoito, hampaanpoisto, iensairauksien hoito, oikomishoito, suukirurgia, protetiikka ja purentafysiologia).

Työtä tehdään moniammatillisessa tiimissä.

Hammashoitajan työ on huolehtia hoitoympäristön toimintavalmiudesta ennen ja jälkeen hoidon:
valmistella instrumentit, aineet, laitteet ja ympäristö hoitoa varten. Lisäksi hoitaja huolehtii instrumenttien
ja välineiden huollosta, puhdistuksesta ja desinfioinnista. Hoitaja osaa tehdä työn aseptisten periaatteiden mukaisesti.
Hammashoitaja osaa arvioida eri ikäisten asiakkaiden ja potilaiden suun terveydentilaa. Hän osaa myös ohjata asiakkaita
suun terveyden edistämisessä.

Hoitaja vastaa omalta osaltaan potilasturvallisuudesta; tarkkailee potilaan vointia hoitotapahtuman aikana ja
jälkeen ja antaa kotihoito-ohjeet. Hoitaja voi tehdä myös itsenäisesti joitakin ehkäiseviä suun- ja hampaiden hoitoon
kuuluvia toimenpiteitä kuten pinnoituksia ja fluorikäsittelyjä.

Hammashoitajan työtehtäviin kuuluu usein myös muun muassa ajanvaraus, potilastietojen kirjaaminen,
asiakasrekisterin ylläpito, laskutus, materiaalien tilaukset, yhteydenpito yhteistyökumppaneihin sekä
röntgenkuvien kehittäminen ja arkistointi.

Työ edellyttää tekijältään ammattitaidon lisäksi vuorovaikutustaitoja, palveluasennetta, järjestely- ja ennakointikykyä,
tiimityöskentelytaitoja, joustavuutta, rutiinien sietoa, stressinsietokykyä, huolellisuutta sekä kätevyyttä.

Työssä tulee hallita lukuisten instrumenttien lisäksi paikka-aineet, puudutusaineet sekä oman alan lääkehoito.
Koulutuksessa saa tietoa pään anatomiasta ja fysiologiasta, purentafysiologiasta, hampaiden statuksesta,
instrumenteista ja materiaaleista, toimintaympäristön valmiudesta sekä lääkeaineista.

Koulutuksessa perehdytään myös aseptiseen työskentelyyn, perus- ja erikoishammashoitoon ja terveyden edistämiseen
sekä potilas- ja työturvallisuuteen.

Hammashoitajan työpaikkoja ovat esimerkiksi terveyskeskusten hammashoitolat, hammaslääkäriasemat, sairaalat,
laitokset ja hammastarvikeliikkeet.

Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä