Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhanalaisille, 20-vuotta täyttäneille, sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle aikoville henkilöille, joilla ei ole aiempaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Hakijalla voi olla työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta.

Koulutuksen tavoitteena on sosiaali-ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaminen ja alalle työllistyminen.

LÄHIHOITAJA AMMATTINA
Lähihoitaja työskentelee asiakkaan toimintakykyä tukien hoito-, huolenpito-ja kasvatustyössä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Koulutuksen monipuolisuus antaa tutkinnon suorittaneelle mahdollisuuden työskennellä eri sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut.

On tärkeää, että lähihoitajalla on käytännön kasvatus-, hoito-ja huolenpitotaitojen lisäksi hyvät ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot ja että hän osaa tukea asiakkaansa toimintakykyä. Lähihoitaja hallitsee myös ammattietiikan ja hänellä on hyvät ongelmanratkaisutaidot.

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Koulutuksen aikana jokaiselle opiskelijalle tehdään aidosti oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.Suunnitelma tehdään yhteistyössä opiskelijan kanssa ja siinä huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen, kuten opiskeluaikakin.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Tutkinto koostuu pakollisista tutkinnon osista: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ja näiden tutkinnon osien jälkeen hakija voi itse valita seuraavista osaamisaloista yhden:
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
- Mielenterveys-ja päihdetyö
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Vammaistyö
Lisäksi koulutuksen aikana suoritetaan valinnainen tutkinnon osa ja yhteiset tutkinnon osat.

Tutkinnon suorittamiseen sisältyy myös useita työelämäjaksoja, joiden avulla saat monipuolisen kuvan alasta, alan työtehtävistä ja työpaikoista. Oppilaitos hankkii sinulle työelämäjaksopaikan.

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen hakeudutaan: www.te-palvelut.fi -sivujen kautta. Haussa oleva työvoimakoulutus. Koulutusnumero 686748.
Täytä hakemus huolellisesti perusteluineen. Koulutukseen valinta perustuu mm. hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun.

Paperivalinnat hakemustan perusteella 4.12.2019
Soveltuvuuskokeet 17.12.2019
- Pääsykokeisiin valituille lähetetään erillinen kutsu
- Pääsykokeet järjestetään Sataedun Harjavallan toimipaikassa, os. Myllykatu 10, 29200 Harjavalta
Hakijoiden haastattelut ja valintapäätösten tekeminen 18.12.2019
- Haastattelut järjestetään TE-toimistossa, os. Harjavallankatu 6, 29200 Harjavalta

Tiedustelut:
- Koulutuksen sisältö ja toteutus: Sataedu, Piia Lahti, puh. 040 1994 154, piia.lahti@sataedu.fi
- Koulutukseen hakeutumisesta: TE-toimisto, Pasi Suonpää, puh. 0295 045 173, pasi.suonpaa@te-toimisto.fi

Alkamisajankohta: 7.1.2020
Paikkakunta: Harjavalta
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen