Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja (maahanmuuttajille)

LÄHIHOITAJA AMMATTINA
Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalalla perustason hoito-, huolenpito- sekä kasvatustehtävissä eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.

Lähihoitaja ohjaa ja tukee ihmistä päivittäisissä toiminnoissa yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa. Hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja elämäntilanteen. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvä ja turvallista elämään. Hän ohjaa fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä. Hän käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä tukevia työmenetelmiä. Hän huomioi työturvallisuuden.

TÖITÄ RIITTÄÄ OSAAVILLE TEKIJÖILLE
Lähihoitajan työ on monipuolista ja lähihoitajille riittää töitä. Monet opiskelijamme pääsevät työelämään jo opiskeluaikana ja tekevät alan sijaisuuksia opintojensa ohessa.

Lähihoitajan ammattinimikettä voi käyttää vain sosiaali- ja terveysalan tutkinnon suorittanut.

HENKILÖKOHTAINEN SUUNNITELMA JOKAISELLE OPISKELIJALLE
Jokaiselle opiskelijalle tehdään oma henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opintojen alkaessa. Suunnitelmassa huomioidaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, elämäntilanne ja opiskeluvalmiudet. Suunnitelma on yksilöllinen.

OPINTOJEN SISÄLTÖ
Opiskelijat suorittavat opintojen alussa kaksi pakollista tutkinnon osaa, jonka jälkeen valitaan osaamisala.

Sataedun tarjoamat osaamisalat ovat:
- Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
- Jalkojenhoito
- Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
- Mielenterveys- ja päihdetyö
- Sairaanhoito ja huolenpito
- Suunhoito
- Vammaistyö

Lisäksi suoritetaan valinnainen tutkinnon osa ja yhteiset tutkinnon osat.

HAKEUTUMINEN JA OPISKELIJAVALINTA
Koulutukseen voivat hakeutua maahanmuuttajahakijat, jotka ovat kiinnostuneet lähihoitajan työstä.

Tutustu tutkintokohtaisiin terveydentilavaatimuksiin ja SORA-säädöksiin.

Hakijoille järjestetään soveltuvuuskokeet, joiden perusteella opiskelijavalinta tehdään.

Hakijoille lähetetään soveltuvuuskokeeseen erillinen kutsu, jossa kerrotaan tarkemmin testin rakenteesta, sisällöstä, pisteytyksestä ja ajankohdasta.

Soveltuvuuskoepäivä on 26.11.2020 kello 9.00 alkaen. Soveltuvuuskoe kestää koko päivän.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA, KOKEMÄKI
Päiväkoulutus toteutetaan arkipäivisin kello 8.00-14.00.

HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS
Lisätietoja hakemisesta, soveltuvuuskokeesta ja koulutuksesta voit kysyä opinto-ohjaajalta.

Alkamisajankohta: 7.1.2021
Paikkakunta: Kokemäki
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hakuaika on päättynyt

Lisätietoja koulutuksesta

Jukka Vierimaa
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4492
Satakunnan koulutuskuntayhtymä

Lisätietoja hakemisesta

Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä