Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kohderyhmänä sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet ja alalle aikovat henkilöt, joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn vaadittava koulutus. Hakijalla voi olla työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaminen
OSAAMISALANA ON IKÄÄNTYVIEN HOIDON JA KUNTOUTUMISEN OSAAMISALA.

Asiakasinfo 28.8.2019 klo 13.00 Satakunnan TE-toimisto Porin toimipiste Teljänkatu 5, 4. kerros Isopaja.

Lisätiedot
Kohderyhmänä sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet ja alalle aikovat henkilöt, joilta puuttuu sosiaali- ja terveysalalla työskentelyyn vaadittava koulutus. Hakijalla voi olla työkokemusta sosiaali- ja terveysalalta. Koulutuksen tavoitteena on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaminen.

Sisältö:
Nyt haussa oleva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja koostuu seuraavista pakollisista tutkinnon osista:
- Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp.
- Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, 30 osp.
- Kotihoidossa toimiminen, 40 osp.
- Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp.
Näiden tutkinnon osien lisäksi tutkintoon pitää sisällyttää valinnaisuutta 15 osaamispistettä ja yhteiset tutkinnon (viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja työelämäosaaminen).

Koulutuksen aikana jokaiselle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa ilmenee mm. tarkemmin tutkinnon muodostuminen, työpaikalla tapahtuvien jaksojen ajankohdat ja pituudet.
Lähihoitaja työskentelee kasvatus-, hoito- ja huolenpitotyössä sekä kuntoutustyössä eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa.
Jokainen lähihoitajan ammattinimikettä käyttävä on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon. Koulutuksen monipuolisuus antaa mahdollisuuden työskennellä alan erilaisissa työtehtävissä, esimerkkejä työpaikoista ovat vanhainkodit, palvelutalot, päivätoiminta, palvelukeskukset, dementiayksiköt, asiakkaan koti, terveyskeskukset, kotihoito, toiminta- ja työkeskukset.

Lähihoitajan työ sopii hyvin tekijöille, jotka ovat aidosti kiinnostuneita erilaisista ihmisistä. Hyvä vuorovaikutus, sosiaaliset taidot ja empatiakyky ovat tarpeellisia taitoja. Työ alalla on myös fyysisesti ja henkisesti raskasta, joten hyvä peruskunto, toimintakyky ja terveelliset elämäntavat ovat lähihoitajalle tärkeitä. Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset (SORA -lainsäädäntö) löytyvät mm. osoitteesta www.sataedu.fi/sora.

Koulutukseen hakeudutaan Internetin kautta osoitteessa www.te-palvelut.fi. Koulutukseen valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin ja haastatteluun, täytä hakemus huolellisesti ja kerro mm. miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta ja miten tämä edistää työllistymistäsi.

Mikäli tulet valituksi koulutukseen TE-toimistossa yksilöidään työllistymissuunnitelma koulutuksesta. Suunnitelmamerkinnän perusteella koulutusetuuden maksaja tutkii saako hakija korotetun ansio- tai peruspäivärahan taikka työmarkkinatuen korotettuna koulutuksen ajalta.

Valintatiedot lähetetään kirjeitse ja ne ovat nähtävillä myös sähköisissä palveluissa www.te-palvelut.fi. Kouluttaja ilmoittaa koulutuksen alkamisajan ja paikan.
Lisätietoa:
Koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuuksista saat tietoa Työlinjan koulutusneuvontapuhelimesta 0295 020 702.
www.kela.fi (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha)
www.tyj.fi (ansiosidonnainen päiväraha)

Koulutuksen sisällöstä SataEdu Piia Lahti, puh. 040 199 4154 etunimi.sukunimi@sataedu.fi

Koulutukseen hakemisesta:TE-toimisto Olli Kivelä puh. 0295 045 067, sähköposti olli.kivela@te-toimisto.fi

Oppilasvalinta:
Voit seurata hakemuksesi tilannetta reaaliaikaisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi.

Osa hakijoista haastatellaan 17. - 19.9.2019.

Haastattelujen perusteella osa valitaan soveltuvuustestiin joka pidetään 2.10.2019.

Opiskelijavalinnat tehdään 3.10.2019.

Alkamisajankohta: 14.10.2019
Paikkakunta: Ulvila
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen